Upravit stránku

Nahlédněte pod pokličku úspěchům našeho zařízení. Podívejte se, na jakých hodnotách a zkušenostech stavíme naši léčbu a pomoc klientům. Základní metody pro zbavení se návykových nemocí mají v Domě Moniky Plocové úspěšnost 47 %. Prozradíme vám, jak jsme toho docílili.

Jaké jsou naše základní faktory?

Sebezkušenost

Koncepci léčebných faktorů stavíme na základech vlastních zkušeností v kombinaci s odborným přístupem k léčbě návykových nemocí. Pracují u nás lidé, kteří se léčili s vlastními závislostmi a uzdravili se z nich. Tyto zkušenosti jsou velice cenným faktorem, který napomáhá v uzdravení i dalším lidem

Deset let jsem pracovala v ústavní léčbě závislostí v Psychiatrické léčebně Bohnice. Tento cenný faktor sebezkušeností jsem úspěšně využívala v terapii se závislými klienty. Současně při této práci jsem si také dodělávala neméně důležitou odbornost. Uzdravení ze závislosti neznamená kontrolovaně pít nebo užívat jinou návykovou látku. Znamená abstinovat a řešit problémy a situace v dalším životě bez alkoholu. Svým rozhodnutím započnete vlastní osobnostní změnu „už nechci pít“.

Odbornost

Odbornost stavíme na vzdělání našich terapeutů v oblasti psychoterapie, adiktologie, pedagogiky a sociálních služeb. Další důležitou složkou vzdělání je absolvování sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku. To vše doplňuje naše letitá zkušenost a praxe práce v oboru.

Lidský přístup

Velmi důležitý je pro nás i lidský přístup. Obyčejné vlídné slovo totiž dělá vedle ostatních používaných faktorů léčby zázraky. Milý lidský přístup je však důležitý nejen v léčbě, ale i v běžném životě. 

Naše metody léčby závislostí

Individuální a skupinová terapie

Naše metody léčby závislostí

Základním pilířem pobytu v našem zařízení jsou pravidelná individuální sezení a skupinová terapie, která probíhá ve vzájemné rovnováze. Tuto prioritu umožňuje malý počet členů komunity, který je do 8 klientů.

Nacházíme smysl

V rámci terapií a programů s klienty pracujeme na utváření zdravého náhledu na sebe a svůj život. Klientům nabízíme možnosti vytvoření nového životního stylu, jehož hlavním prvkem je pochopení problému závislosti v souvislosti s osobním prožíváním. Důležitý je i doposud naučený životní styl a komplexnost vývoje okolností vlastního života.

Nadužíváním alkoholu a jiných návykových látek se lidé často snaží unikat z reality. Neumí nebo nechtějí žít svůj vlastní život a velmi často jim chybí smysl života. Ten nemají, nebo ho v souvislosti s užíváním návykové látky ztratili. Pokud smysl najdeme, najdeme i naplnění vlastního života bez návykové látky.

Terapie s prvky systemických konstelací

Mezilidské vztahy mezi sebou utváří jakési vztahové systémy, v jejichž vnitřku fungují určitá pravidla, zákony, zvyky a řády. Nejsilnějším vztahovým systémem je systém rodinný. Proces systemických rodinných konstelací je sebepoznávací a prožitková metoda. Díky ní máme možnost odhalit vlivy skrytých sil i v našem rodinném systému. Tím se nám vytváří prostor pro znovunalezení našeho vnitřního zdroje síly, osobního potenciálu a místa v rodině. Za pomoci systemických konstelací se klientům daří otevírat si cestu k vlastnímu přijetí a také k prožití plnohodnotného života ve formě osvobozené od podvědomých vlivů.

Díky systemickým konstelacím máte možnost pocítit dotek vlastní duše s něčím hlubším ve vás. Jsou způsobem navázání či prohloubení kontaktu s vlastními pocity a potřebami, se sebou samými.

Systemické konstelace
Metody léčby závislostí

Poetoterapie

Poetoterapie je druhem terapie slovem (verbaterapie), kterou využíváme 
k vyjádření pocitů nás samých i našich klientů. Je prostředkem, který 
umožní bez obav sdělit své smutky, obavy, frustrace, ale i radost, 
pochopení a lásku, které bychom jinak skrývali a utápěli v sobě. Je 
cestou, která v případě vhodného použití, vede k poznání příčin vzniku 
závislosti a pomáhá k jejich odstranění. Nezáleží na tom, zda je verš 
volný nebo vázaný, zda má dílo jeden verš nebo dvacet slok, ale jen na 
tom, že to, co napíšeme je vyjádření našeho vlastního já, že to napsané, 
jsme my, naše myšlenky. A myšlenka je počátek všeho.
Stejně tak poslech a četba veršů spoluklientů poskytuje možnost pochopit 
druhé, poznat jejich svět a možná v něm i objevit i kus sebe sama. 

Byliny a čajové rituály

Naši klienti se učí formou večerních nápojových rituálů připravovat si a pít zdravé bylinkové čaje a ovocné nápoje. Smyslem této terapie je naučit se užít si pohodovou chvíli bez alkoholu a objevit kouzlo čaje, ovocných šťáv a dalších nealkoholických nápojů. Uvidíte, že se stanou vaším spolehlivým společníkem v abstinenčním životním stylu.

Bylinky, především ty české, patřily mezi nepostradatelnou výbavu našich předků. Léčili s nimi zažívací potíže, deprese, nespavost i jaterní choroby. V dnešní době se na ně poněkud zapomíná. My se k nim však vracíme při našich nápojových terapiích. Používáme zde vlastní vypěstované bylinky ze zahrádky a případně i to, co nasbíráme při terapeutických procházkách.

Arteterapie

Tuto metodu využíváme jako pomocnou, léčebnou, ale také diagnostickou. Využívá výtvarný projev jako hlavní prostředek poznávání a slouží k odkrytí nejniternějších pocitů, k nalezení bolavého místa, které se nemusí povést odhalit při klasické verbální komunikaci. Člověk totiž neumí, nechce, nebo v mnoha případech ani sám neví, co jej trápí.

Při arteterapii není třeba, aby byl člověk zdatný malíř nebo kreslíř. Nehodnotíme kvalitu obrazu, ale prožitky. Skrze výtvarné aktivity usnadňujeme a rozšiřujeme komunikaci ve skupině o neverbální složky. Arteterapie přináší uvolnění a leckdy překvapivá odhalení, na kterých pak dále pracujeme při ostatních terapiích.  

Jóga

Jóga není pouze tělesným cvičením. Je to metoda vedoucí k celkovému zklidnění mysli a ztišení myšlenek. Jóga je uvolňujícím cvičením, které nám umožňuje zabývat se svým tělem a pocity. Cvičení je koncipované tak, aby jej zvládl každý bez ohledu na věk a fyzickou kondici. Při józe účinně pročišťujeme tělo i mysl. Vede také kezdravému a vyrovnanému životnímu stylu a v naší koncepci ji rozvíjíme z pramenů východní filozofie.

Dramaterapie

Tato expresivní terapeutická metoda pracuje způsobem zjednodušeného symbolického vyjadřování. Jde o sebepoznávací proces probíhající prostřednictvím divadelních postupů. Terapeut pracuje s klientem, formou improvizace a hraní si vyzkouší různé role a situace. Pracujeme převážně s hlasem a tělem v prostoru, případně s rekvizitou.

Klienti se pomocí této metody sžívají s okamžiky a věcmi, na které se učí správně reagovat. Učíme je vypořádat se s problémy ohledně závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách. Jde převážně o to uvolnit napětí, mít možnost svobodně vyjádřit touhu po návykové látce a hledat způsob, jak získat sebekontrolu nad svými emocemi a bažením.

Muzikoterapie

Muzikoterapii využíváme jako prostředek k novému prožití vlastního těla a hlasu. Prožitková terapie, která bez potřeby slov proniká hluboko do lidské mysli, uvolňuje a pomáhá navázat kontakt s vlastní tvořivostí a hravostí.

Meditace, relaxace, autogenní trénink

Psychická cvičení slouží k poznání a vzpamatování. Učí nás, jak žít vědomě, jak prožívat každý okamžik a vede k hlubšímu uvědomění a pochopení sebe sama. Meditační cvičení jsou prostředkem proti stresu a většině civilizačních chorob.

Nahoru