Upravit stránku

Svěřte se do našich rukou a vyřešte, co vás trápí. K problémům se závislostí přistupujeme z jiného úhlu pohledu než terapeuti v klasických ústavních léčbách. Náš nestandardní model komplexní péče je postavený na základech vlastních zkušeností. Naši terapeuti o závislostech vědí své. Samozřejmostí je lidský a zároveň odborný přístup.

Poskytujeme odbornou poradenskou a terapeutickou péči v oblasti závislostí na alkoholu, marihuaně, drogách, patologickém hráčství či na moderních technologiích. Pomůžeme vám i s dalšími projevy nezdravého způsobu života, které se postupně vyvinuly v závislost. Rádi se s vámi domluvíme na programu léčby vaší závislosti. Tak, abychom vám doopravdy pomohli.

Závislost může skrývat hlubší a závažnější problémy

Závislost je onemocnění lidské duše i těla. Lidé, kteří k nám přicházejí se závislostí, si v akutním stádiu zdaleka neuvědomují, že za ní jsou ukryté další problémy, které v životě neřešili. Kdysi je nechtěli vidět, odmítali si je připustit, snažili se je přehlížet. Pak našli útěchu v konzumaci návykové látky nebo v závislostním chování. Vnitřní bolest se zdála mírnější, někdy i na chvíli odezněla. 

Neřešené problémy se nevytratí, naopak rostou. Nabalují na sebe problémy další a vzniká tak bludný kruh. S konzumací návykové látky nebo žitím v okleštění návykového chování se problémy zdvojnásobí. V rámci léčebného programu 33 dní se společně s klientem dostáváme k jádru problémů, od kterých uniká k návykové látce nebo návykovému chování. Náš přístup je odlišný od přístupu psychiatrických léčeben, i když obsahuje některé jeho systémové prvky.


Alkohol, droga, prášky, automaty, zprvu nejspolehlivější přátelé a důvěrníci, ukázaly svou pravou, nefalšovanou tvář. Zpočátku lákavé a pravidelně přicházející poživačné uvolnění se proměnilo v ďábelskou lest plnou zloby. Otevřená náruč pochopení, hřejivého a něžného chlácholení se nečekaně změnila v ďábelský chlad a vydírání. Z otevřené a vstřícné náruče vysunula chapadla závislost, ta nenasytná pijavice, a těsným obětím sevřela a tím si i pojistila věrnost touhy po slasti, kterou nelze ovládnout.
M. Plocová, Ledové stopy zapomnění

Pomůžeme vám překonat všechny typy závislostí

Nahoru