Upravit stránku

Aktivity následné péče jsou určeny pro vás, kteří jste u nás podstoupili pobytovou terapii závislostí. Osobnostní posun a změna životního stylu, rozvinuté během terapeutického pobytu, je třeba po návratu do každodenního života podpořit pravidelným kontaktem v rámci aktivit následné péče. Významem těchto aktivit je pokračování vlastní práce na sobě v životě „venku“.

Následná péče má svou velkou důležitost v procesu úzdravy, neboť díky ní se utužuje pevnost vlastní základny klienta pro dlouhodobou abstinenci. Následná péče probíhá formou skupinových terapií, individuálních terapií a intenzivních ambulantních programů, rodinných a partnerských terapií, skupin pro spoluzávislé i formou absolventských pobytů.

Těšíme se na vás!

Monika Plocová
Zdeněk Vrubel
Marcela Kulhavá
Tomáš Böhm

Vzhledem k  naplánovanému časovému harmonogramu terapíí je:

  • v případě odvolání terapie klientem v den sezení účtována cena v plné výši
  • v případě odvolání terapie den předem je účtováno 50 % z ceny za sezení
Nahoru