Upravit stránku
Terapeuti Sanatoria Moniky Plocové jsou především lidé. Takoví, kteří vám dokážou pomoci i v těch nejtěžších životních situacích. Přitom čerpají z vlastních zkušeností i odborných znalostí. Úspěšnost našeho přístupu je ohromná a neustále roste. Rádi bychom vám proto představili ty, kdo se vám u nás budou věnovat, ať už v pobytovém sanatoriu, nebo v ambulantním centru. 

Mgr. Monika Plocová (Hoffmann), adiktoložka

Ředitelka sanatoria, vedoucí odborného týmu, terapeutka

V životě se setkávám s příběhy lidí, kteří se dostali do životních problémů. Mnoho z nich je začalo řešit alkoholem, návykovými léky, drogami či jiným závislostním chováním. Kdysi jsem byla sama v jejich kůži. Sama jsem bojovala se závislostí.

Zdravý životní styl žiji osmnáctým rokem. Deset let jsem pracovala v Psychiatrické léčebně Bohnice jako hlavní terapeutka na oddělení závislostí. Mám vysokoškolské vzdělání v oblasti speciální pedagogiky. Jsem uznaný adiktolog, specialista v oboru léčby návykových nemocí. Založila jsem první soukromé pobytové sanatorium pro léčbu závislostí v Čechách - Dům Moniky Plocové (dnes Branické sanatorium Moniky Plocové). Jsem autorkou intenzivního terapeutického programu pro překonání závislosti v délce 33 dní, zakladatelkou Branického sanatoria Moniky Plocové, jehož jsem ředitelkou a odbornou supervizorkou. Jsem vedoucí terapeut ambulantního centra pro překonání závislosti při Branickém sanatoriu.

Napsala jsem 4 autentické knihy z oblasti závislostí, které dodávají lidem odvahu začít řešit svůj problém. Jsem žena, matka. Jsem člověk. Ráda pomůžu i vám.

Pomáhám lidem překonat problémy, životní krize a závislosti. Otevírám v nich cestu do vlastního nitra, cestu k sobě.  Navádím je na nový způsob života bez úniků od sebe sama. Probouzím v nich smysl, stejně jako jsem ho kdysi probudila v sobě.

Bc. Martina Freimanová

Ředitelka pobytové části sanatoria, terapeutka

Vždy mě lákala pedagogika. Tento obor se také stal mým celoživotním posláním. Už po střední škole jsem se začala věnovat pedagogické práci s dětmi na základní škole. Vedle této činnosti jsem působila na škole jako školní metodik primární prevence. Po devíti letech této krásné práce mi život připravil novou výzvu. A já se jí chopila.

Díky vlastní životní zkušenosti jsem se začala intenzivně zajímat o problematiku závislostí. Začala jsem pracovat s lidmi závislými na návykových látkách. Už osmým rokem v nich otvírám rozhodnutí změnit svůj život tak, aby v něm návykové látky nepotřebovali. Během praxe jsem si doplnila vysokoškolské vzdělání. V týmu Moniky Plocové pracuji od samého počátku. Mojí specializací jsou individuální a skupinové terapie, prevence relapsu a lektorská činnost. Ráda organizuji tak, aby vše mělo svůj smysl, řád i systém.

Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.

Ing. Tomáš Böhm

Vedoucí ambulantní části sanatoria, terapeut, kouč

Původním povoláním jsem ekonom, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a postgraduálního studia na University of London. Ve svém životě jsem působil v různých pozicích (i těch nejvyšších) v českých i nadnárodních společnostech a státních institucích.

Alkohol byl neodmyslitelnou součástí mého života. Neuvědomoval jsem si hloubku tohoto problému, než přišla jasná zpráva z mého okolí. Přestaneš a pojedeme dál nebo nepřestaneš a je konec. Díky ambulantní léčbě, kterou jsem absolvoval v Domě Moniky Plocové a kterou jsem ukončil v roce 2015, jsem nyní člověk s jasnou hlavou stojící na svých vlastních nohách. Jsem absolventem kurzů koučinku rozvoje osobnosti.

Od srpna 2017 pracuji jako terapeut v Branickém sanatoriu Moniky Plocové. Při své práci používám i poetoterapii a jsem propagátorem pohybu, zejména v následném léčebném procesu. Jsem velmi rád, že mohu své zkušenosti předávat dalším a pomoci také jim žít svobodný a plnohodnotný život. 

Jsem terapeut a kouč, běžec dlouhých tratí s vlastní zkušeností s bojem se závislostí.

Ing. Zdeněk Vrubel

Terapeut

Zdravý život žiji od února 2014, kdy jsem absolvoval v Domě Moniky Plocové intenzivní pobytovou léčbu pro překonání závislosti včetně ambulantního doléčování. Počínaje školním rokem 2014/15 jsem nastoupil do celoživotního vzdělávání na Pražské psychoterapeutické fakultě.

Od března 2015 pracuji v soukromém sanatoriu Dům Moniky Plocové (dnes Branické sanatorium Moniky Plocové) jako terapeut. Potkávám lidi s různým stupněm a druhem závislosti a snažím se jim otevřít oči, aby viděli svět v barvách nezkreslených drogou, aby uchopili výzvu ke změně, kterou jim život předkládá. Je to výzva k novému kvalitnímu životu.

V ambulantním Centru Moniky Plocové se věnuji ambulantní péči se zaměřením na prevenci relapsu. Jsem vedoucím terapeutem programu následné péče.

Jsem terapeut s vlastní zkušeností. Byť bych svým příkladem a přístupem oslovil jednoho jediného klienta a navedl ho na cestu abstinence, pak vím, že má moje práce smysl.

Daniel Baumruk

Terapeut

Má cesta k profesi psychoterapeuta vedla přes řadu aktivit. Realizoval jsem teambuildingové, adaptační i preventivní programy. Působil jsem v komerční sféře i v sociální sféře. Jsem absolventem sebezkušenostního výcviku v Integrativní psychoterapii. Aktuálně studuji obor umělecké terapie.

Se závislostí jsem se setkal jako pasivní účastník a byla to zkušenost, která určitě přispěla k profesní dráze psychoterapeuta. Tu jsem pak rozvíjel v terapeutické komunitě a následně v programech sekundární prevence.

Kde je vůle, tam je cesta…

Soňa Sušánková

Terapeutka

Jsem terapeutkou s vlastní zkušeností se závislostí. Abstinuji od roku 2009. V Domě Moniky Plocové (dnes Branickém sanatoriu Moniky Plocové) se věnuji pracovní terapii. Umím naslouchat a současné porozumět lidem, kteří se závislostí bojují. Původním povoláním jsem reklamní grafička. Kromě toho se celý život věnuji výtvarné činnosti a ruční práci.

Ráda vytvářím věci nové, ráda kombinuji barvy. Během mých terapií klient poznává svou dávno zapomenutou, mnohdy i neobjevenou tvořivost. A je tomu rád. 


Zuzana Matoušková, MBA

Terapeutka    

Přes 20 let jsem hodně tvrdě pracovala a následně působila ve vrcholných manažerských pozicích. Zároveň jsem měla rodinu, malého syna a milujícího manžela. Zběsilé výkonnostní tempo, abych ve všech oblastech života uspěla, jsem začala řešit léky na spaní. To byla cesta do pekel.

Mé dětství jsem prožila jako spoluzávislá, ve strachu, co se bude doma dít. Málem jsem mohla svému synovi, muži a svým blízkým připravit stejný život, život spoluzávislého.

Nyní mi můj život dává smysl a jsem šťastná. Svůj život žiji a prožívám, s láskou a respektem k sobě, svým potřebám a vážím si sama sebe, že jsem dokázala udělat rozhodnutí, které změnilo život mně a mým blízkým, které miluji.

V mých terapeutických dnech budeme společně pojmenovávat, otevírat, konfrontovat vše, co budete potřebovat. Také se budeme věnovat pohybu – box, jóga, tanec. Duše a tělo potřebují souznít, vzájemně si naslouchat, vzájemně se respektovat.

 

Život je nádherný a má smysl. Někdy se nám může zdát, že jsme se po cestě ztratili. Kdo ale nehledá cestu ven, zůstane stát na místě, ztracený nebo spokojený ve své iluzi.

Náš život je v našich rukách.


Bronislava Odehnalová

Terapeutka

Jsem zdravotní sestra s 28letou praxí. Jedna z pozic, které jsem vykonávala, byla práce v terénu. Při ní jsem se setkávala s klienty starší generace, kteří byli závislí na lécích i na alkoholu. Bohužel u těchto klientů bylo toto téma neřešené. Ať už rodina, klient sám, nebo ošetřující lékař, se tímto odmítali zabývat. Více jsem se o problematiku závislosti začala zajímat asi před čtyřmi lety. Dostala jsem příležitost se zařadit do týmu terapeutů v Sanatoriu Moniky Plocové. Díky tomu se setkávám s lidmi, kteří se odhodlali změnit svůj život. A to tak, aby ho žili, ne pouze přežívali. Vážím si proto každého, kdo se tak rozhodl.

Má osobní zkušenost se týká spoluzávislosti. Bohužel ne se šťastným koncem. Velice dobře si uvědomuji, že i já se mohu ocitnout v situaci, kdy budu potřebovat pomoc. Zabývám se přednáškovou činností a sdílím postřehy o spoluzávislosti.

Nikdy neříkej nikdy – tato slova vyslovuji s velkou pokorou.

Bc. Magdalena Soukupová

Noční terapeutka

Původním povoláním jsem zdravotní sestra s 15letou praxí. V Sanatoriu Moniky Plocové působím jako noční terapeutka.

Pracovala jsem na psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice, kde jsem získala bohaté zkušenosti s klienty se závislostí na alkoholu a lécích.

MUDr. Dušan Randák

Externí konzultant

MUDr. Randák je psychiatr, adiktolog, lektor a psychoterapeut. V rámci terapií s klienty odkrývá a vysvětluje psychiatrické souvislosti duše i těla ve vztahu k závislosti. Vede klienty k řešení příčin jejich vnitřní nerovnováhy, která vyústila do úniku k návykové látce či návykovému chování.

Pan doktor je velmi lidský a cítím z něj opravdový zájem.
Klientka M.

Alena Molnárová

Noční terapeut

Celý život jsem pracovala jako zdravotní sestřička ve zdravotnických zařízeních. V rámci své praxe jsem pečovala o seniory, onkologické pacienty a několik posledních let o klienty závislé na návykových látkách.

Jsem ráda, že mohu i dále pomáhat právě lidem s problematikou závislosti v Sanatoriu Moniky Plocové. Ráda jsem svědkem procesu, jak „z bolesti roste krása“, který mám možnost při své práci v Sanatoriu zažívat.


Milana Škrhová

Asistentka, koordinátorka, terapeutka

Jsem koordinátorkou aktivit, organizátorkou akcí a kontaktní terapeutkou. Také zajišťuji provozní záležitosti v Sanatoriu Moniky Plocové.

Jsem jakousi „mámou“, která vám ráda uvaří kávu nebo čaj. Domluví s vámi vše potřebné, aby vám bylo ve chvíli, kdy k nám přijdete, dobře.

Celý život pracuji s lidmi. Ráda se s lidmi setkávám, komunikuji, sdílím.

To jsme my

Monika Plocová
koordinátorka Milana Škrhová
Monika Plocová
1
2
Nahoru