Upravit stránku
Terapeuti Sanatoria Moniky Plocové jsou především lidé. Takoví, kteří vám dokážou pomoci i v těch nejtěžších životních situacích. Přitom čerpají z vlastních zkušeností i odborných znalostí. Úspěšnost našeho přístupu je ohromná a neustále roste. Rádi bychom vám proto představili ty, kdo se vám u nás budou věnovat, ať už v pobytovém sanatoriu, nebo v ambulantním centru. 

Mgr. Monika Plocová (Hoffmann), adiktoložka

Ředitelka sanatoria, vedoucí odborného týmu, terapeutka

V životě se setkávám s příběhy lidí, kteří se dostali do životních problémů. Mnoho z nich je začalo řešit alkoholem, návykovými léky, drogami či jiným závislostním chováním. Kdysi jsem byla sama v jejich kůži. Sama jsem bojovala se závislostí.

Zdravý životní styl žiji osmnáctým rokem. Deset let jsem pracovala v Psychiatrické léčebně Bohnice jako hlavní terapeutka na oddělení závislostí. Mám vysokoškolské vzdělání v oblasti speciální pedagogiky. Jsem uznaný adiktolog, specialista v oboru léčby návykových nemocí. Založila jsem první soukromé pobytové sanatorium pro léčbu závislostí v Čechách - Dům Moniky Plocové (dnes Branické sanatorium Moniky Plocové). Jsem autorkou intenzivního terapeutického programu pro překonání závislosti v délce 33 dní, zakladatelkou Branického sanatoria Moniky Plocové, jehož jsem ředitelkou a odbornou supervizorkou. Jsem vedoucí terapeut ambulantního centra pro překonání závislosti při Branickém sanatoriu.

Napsala jsem 4 autentické knihy z oblasti závislostí, které dodávají lidem odvahu začít řešit svůj problém. Jsem žena, matka. Jsem člověk. Ráda pomůžu i vám.

Pomáhám lidem překonat problémy, životní krize a závislosti. Otevírám v nich cestu do vlastního nitra, cestu k sobě.  Navádím je na nový způsob života bez úniků od sebe sama. Probouzím v nich smysl, stejně jako jsem ho kdysi probudila v sobě.

Bc. Martina Freimanová

Ředitelka pobytové části sanatoria, terapeutka

Vždy mě lákala pedagogika. Tento obor se také stal mým celoživotním posláním. Už po střední škole jsem se začala věnovat pedagogické práci s dětmi na základní škole. Vedle této činnosti jsem působila na škole jako školní metodik primární prevence. Po devíti letech této krásné práce mi život připravil novou výzvu. A já se jí chopila.

Díky vlastní životní zkušenosti jsem se začala intenzivně zajímat o problematiku závislostí. Začala jsem pracovat s lidmi závislými na návykových látkách. Už osmým rokem v nich otvírám rozhodnutí změnit svůj život tak, aby v něm návykové látky nepotřebovali. Během praxe jsem si doplnila vysokoškolské vzdělání. V týmu Moniky Plocové pracuji od samého počátku. Mojí specializací jsou individuální a skupinové terapie, prevence relapsu a lektorská činnost. Ráda organizuji tak, aby vše mělo svůj smysl, řád i systém.

Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.

Ing. Tomáš Böhm

Vedoucí ambulantní části sanatoria, terapeut, kouč

Původním povoláním jsem ekonom, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a postgraduálního studia na University of London. Ve svém životě jsem působil v různých pozicích (i těch nejvyšších) v českých i nadnárodních společnostech a státních institucích.

Alkohol byl neodmyslitelnou součástí mého života. Neuvědomoval jsem si hloubku tohoto problému, než přišla jasná zpráva z mého okolí. Přestaneš a pojedeme dál nebo nepřestaneš a je konec. Díky ambulantní léčbě, kterou jsem absolvoval v Domě Moniky Plocové a kterou jsem ukončil v roce 2015, jsem nyní člověk s jasnou hlavou stojící na svých vlastních nohách. Jsem absolventem kurzů koučinku rozvoje osobnosti.

Od srpna 2017 pracuji jako terapeut v Branickém sanatoriu Moniky Plocové. Při své práci používám i poetoterapii a jsem propagátorem pohybu, zejména v následném léčebném procesu. Jsem velmi rád, že mohu své zkušenosti předávat dalším a pomoci také jim žít svobodný a plnohodnotný život. 

Jsem terapeut a kouč, běžec dlouhých tratí s vlastní zkušeností s bojem se závislostí.

Ing. Zdeněk Vrubel

Terapeut

Zdravý život žiji od února 2014, kdy jsem absolvoval v Domě Moniky Plocové intenzivní pobytovou léčbu pro překonání závislosti včetně ambulantního doléčování. Počínaje školním rokem 2014/15 jsem nastoupil do celoživotního vzdělávání na Pražské psychoterapeutické fakultě.

Od března 2015 pracuji v soukromém sanatoriu Dům Moniky Plocové (dnes Branické sanatorium Moniky Plocové) jako terapeut. Potkávám lidi s různým stupněm a druhem závislosti a snažím se jim otevřít oči, aby viděli svět v barvách nezkreslených drogou, aby uchopili výzvu ke změně, kterou jim život předkládá. Je to výzva k novému kvalitnímu životu.

V ambulantním Centru Moniky Plocové se věnuji ambulantní péči se zaměřením na prevenci relapsu. Jsem vedoucím terapeutem programu následné péče.

Jsem terapeut s vlastní zkušeností. Byť bych svým příkladem a přístupem oslovil jednoho jediného klienta a navedl ho na cestu abstinence, pak vím, že má moje práce smysl.

Mgr. Nika Neubertová

Psycholog, terapeut

Brzy se o Nice dozvíte více...


Soňa Sušánková

Terapeutka

Jsem terapeutkou s vlastní zkušeností se závislostí. Abstinuji od roku 2009. V Domě Moniky Plocové (dnes Branickém sanatoriu Moniky Plocové) se věnuji pracovní terapii. Umím naslouchat a současné porozumět lidem, kteří se závislostí bojují. Původním povoláním jsem reklamní grafička. Kromě toho se celý život věnuji výtvarné činnosti a ruční práci.

Ráda vytvářím věci nové, ráda kombinuji barvy. Během mých terapií klient poznává svou dávno zapomenutou, mnohdy i neobjevenou tvořivost. A je tomu rád. 

Žiju ráda…

Bc. Martina Sazková, DiS.

Terapeutka

Brzy se o Martině dozvíte více..


Bronislava Odehnalová

Terapeutka

Jsem zdravotní sestra s 28letou praxí. Jedna z pozic, které jsem vykonávala, byla práce v terénu. Při ní jsem se setkávala s klienty starší generace, kteří byli závislí na lécích i na alkoholu. Bohužel u těchto klientů bylo toto téma neřešené. Ať už rodina, klient sám, nebo ošetřující lékař, se tímto odmítali zabývat. Více jsem se o problematiku závislosti začala zajímat asi před čtyřmi lety. Dostala jsem příležitost se zařadit do týmu terapeutů v Sanatoriu Moniky Plocové. Díky tomu se setkávám s lidmi, kteří se odhodlali změnit svůj život. A to tak, aby ho žili, ne pouze přežívali. Vážím si proto každého, kdo se tak rozhodl.

Má osobní zkušenost se týká spoluzávislosti. Bohužel ne se šťastným koncem. Velice dobře si uvědomuji, že i já se mohu ocitnout v situaci, kdy budu potřebovat pomoc. Zabývám se přednáškovou činností a sdílím postřehy o spoluzávislosti.

Nikdy neříkej nikdy – tato slova vyslovuji s velkou pokorou.

Bc. Magdalena Soukupová

Noční terapeutka

Původním povoláním jsem zdravotní sestra s 15letou praxí. V Sanatoriu Moniky Plocové působím jako noční terapeutka.

Pracovala jsem na psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice, kde jsem získala bohaté zkušenosti s klienty se závislostí na alkoholu a lécích.

MUDr. Dušan Randák

Externí konzultant

MUDr. Randák je psychiatr, adiktolog, lektor a psychoterapeut. V rámci terapií s klienty odkrývá a vysvětluje psychiatrické souvislosti duše i těla ve vztahu k závislosti. Vede klienty k řešení příčin jejich vnitřní nerovnováhy, která vyústila do úniku k návykové látce či návykovému chování.

Pan doktor je velmi lidský a cítím z něj opravdový zájem.
Klientka M.

Alena Molnárová

Noční terapeut

Celý život jsem pracovala jako zdravotní sestřička ve zdravotnických zařízeních. V rámci své praxe jsem pečovala o seniory, onkologické pacienty a několik posledních let o klienty závislé na návykových látkách.

Jsem ráda, že mohu i dále pomáhat právě lidem s problematikou závislosti v Sanatoriu Moniky Plocové. Ráda jsem svědkem procesu, jak „z bolesti roste krása“, který mám možnost při své práci v Sanatoriu zažívat.

Jsem s vámi ráda.

Milana Škrhová

Asistentka, koordinátorka, terapeutka

Jsem koordinátorkou aktivit, organizátorkou akcí a kontaktní terapeutkou. Také zajišťuji provozní záležitosti v Sanatoriu Moniky Plocové.

Jsem jakousi „mámou“, která vám ráda uvaří kávu nebo čaj. Domluví s vámi vše potřebné, aby vám bylo ve chvíli, kdy k nám přijdete, dobře.

Celý život pracuji s lidmi. Ráda se s lidmi setkávám, komunikuji, sdílím.

To jsme my

Monika Plocová
koordinátorka Milana Škrhová
Monika Plocová
1
2
Nahoru