Kdo jsi?

Na tuto otázku odpovídám ráda. Jsem žena, matka, terapeutka. Jsem člověk. 

Co děláš?

Pomáhám lidem překonat problémy, životní krize a závislosti. Otvírám v nich cestu do vlastního nitra, cestu k sobě.  Navádím je na nový způsob života bez úniků od sebe sama. Probouzím v nich smysl, stejně jako jsem ho kdysi probudila v sobě.

S čím můžeš druhým pomoci?

Druhým můžu pomoci oprostit se od závislosti na alkoholu nebo jiné návykové látce (návykové léky, drogy). Oprostit se od závislostního chování (např. vztahy, internet, hráčství), vlastních bludných kruhů (např. nesmyslnosti života, ztráta chuti k životu) a dalších nefunkčních stereotypních vzorců chování. Otvírám jejich vlastní rozhodnutí „nechci už pít“, „nechci už takhle žít“. Otvírám v lidech prostor ponořit se do sebe sama a začít se vnímat. Řídit se vlastní i pocity. Neopomíjet své potřeby. Umět říkat „ne“. Umět říkat „ano“ ve chvíli, kdy „ano“ vychází od srdce. Otvírám možnost a následné rozhodnutí: „Chci žít jinak“

Každý člověk je jedinečný. Ukazuji jak v jedinečnosti žít. Vyvádím člověka z pocitu nedostatečnosti a méněcennosti. Otvírám cestu k pochopení : „Mám se rád. Mám se ráda“

A výsledek? Lide žiji vlastní život. Návykové látky, závislosti, návykové chování, bludné kruhy, už v jeho životě nemají místo. Člověk ztratí důvod od sebe unikat.

 • Proč to děláš?

  Mám ráda lidi. Mám ráda život.

  Kdysi jsem byla v kůži všech, kterým pomáhám. Před lety jsem se dostala ze závislosti na alkoholu v kombinaci s návykovými léky a dalších bludných kruhů svého chování. Vybojovala jsem zpět zdraví, ba dokonce nový, plnohodnotný a kvalitní způsob života. Žiju ho 25 let. Neměnila bych.

 • Jak to děláš?
  S láskou. Srdcem. Základem kvalitní pomoci je člověk. Člověk pomáhá člověku. Když toto spojení funguje, pak teprve navazuje všechno ostatní – odbornost, praxe, škola, vzdělávání…
 • Co děláš?

  Dostávám lidi z problémů a učím je lásce. Lásce k sobě, životu, světu…Dělám své poslání…

 • V čem jsi jedinečná ty, tvoje práce, projekty?

  V době prozření, tedy ve svých 33 letech, kdy jsem se léčila ze své závislosti, jsem poprvé pocítila své pocity. Přestala jsem žít podle představ druhých lidí. Začala jsem žít podle sebe. Započala jsem žít čistý život bez návykových látek. Postupně se ve mně probouzela empatie a láska k sobě a s ní k ostatním lidem. Otevřela se výzva v podobě nových kvalit a možností, já jí neodmítla. Šla jsem si za nově objevenou kvalitou - empatií a láskou v sobě. Deset let jsem pracovala v Psychiatrické léčebně Bohnice jako laická a následně hlavní terapeutka na oddělení závislostí. Dostudovala jsem si odbornost. Nyní mám vysokoškolské vzdělání v oblasti speciální pedagogiky. Jsem uznaný  adiktolog, t.j. specialista v oboru léčby návykových nemocí.

  Jsem odborník s vlastní sebezkušeností v oblasti závislostí.

  Znám velmi dobře systémovou ústavní léčbu při Psychiatrických nemocnicích. Poznala jsem problém závislosti a její léčbu z mnoha pohledů i zahraničních. Ze svých zkušeností klienty a i terapeuta jsem vytvořila vlastní mozaiku a založila jsem první soukromé pobytové sanatorium pro léčbu závislostí - Dům Moniky Plocové. Jedinečnost je 33 denní intenzivní pobytový program, jehož jsem autorkou. Jsem zakladatelkou a ředitelkou ambulantního zařízení pro překonání závislosti Centra Moniky Plocové. Napsala jsem 4 autentické knihy z oblasti závislostí, které dodávají lidem odvahu začít řešit svůj problém. Vzdělávám terapeuty v mém odborném přístupu léčby.

  Jedinečnost je v mém přístupu, způsobu léčby. Jedinečný je můj příběh, který se k mému poslání vztahuje.

 • Jaké máš výsledky?

  Výsledky mám uvedené ve statistikách za jednotlivé roky. Samozřejmě je úspěšnost nesrovnatelně vyšší než ve státních léčebnách. Je to pochopitelné. Máme zcela jiný přístup. Cíl není „nemůžu pít atd.“, ale „už nechci“. Abstinence je prostředkem k čistotě vnímání, prostředkem ke kvalitními životu.  

 • Kdo je tvůj klient? Komu můžeš pomoci?

  Můžu pomoci každému, kdo pomoci chce a pochopí, že do své úzdravy musí sám něco vložit (vlastní úsilí, finanční prostředky). Léčbu závislostí hrazenou pojišťovnou nepovažuji za moc šťastné řešení.

 • Jaký je tvůj cíl?

  Cesta je cíl. Pomůžu -li v životě třeba jen jednomu člověku, má moje práce (poslání) smysl. Co víc si přát..

 • Co z toho budou druzí mít, když najdou právě Tebe?

  Radost, že se svým problémem začali něco dělat. Radost ze sebe sama. A konečně, pokud setrvají v práci na vlastní změně, najdou vlastní cestu kvalitního života. Tam už člověk návykové látky nepotřebuje.

 • Proč právě s tebou by měli spolupracovat?

  Setkají se se mnou,s osobním příkladem, že to jde se z problémů dostat. To v nich probudí naději k nové cestě úzdravy. Setkají se s dalšími terapeuty, kteří svou závislost i jiné problémy zvládli a změnili v jednom okamžiku svou vlastní cestu. Sebezkušenost je kloubena s odborností, zahraničními poznatky. Zaujme je jedinečný pobytový 33 denní program pro překonání závislosti i intentivní amblantní programy na míru. Pocítí naši snahu pomoci tak, aby pomoc měla smysl.

  Setkají se s lidskostí, úctou a respektem člověka k člověku.

 • Co je na tvém příběhu nejzásadnější?
  Fénix vzlétl z popela. S láskou, vírou v sebe sama i druhé, s darem pomáhat druhým. To je to krásné.
   
 • Řekni mi víc o Sanatoriu Dům Moniky Plocové (DuMP)?
  Sanatorium Dům Moniky Plocové, první soukromé pobytové terapeutické sanatorium pro překonání závislosti v Čechách. Cesta k němu byla dlouhá s mnoha překážkami, ale povedlo se. Jedeme šestým rokem. Pracují v něm terapeuti, kteří následují můj terapeutický přístup i směr, zkušenost, vzdělání, vše doplněné o svůj osobitý talent. Pracují s láskou. Mají klienty rádi.
 • Co to je?

  Vilka rodinného typu bez bílých plášťů, pro 8 lidí, svobodné prostředí a úctou a respektem, avšak s řádem. Řád je důležitý pro každého člověka.

 • Jak probíhá léčba?

  Máme interní program, domácí řád. Součástí programu jsou terapeutická sezení, skupiny, atelier, dílna, jóga, posilovna, čajové rituály atd. Důležité je terapeutické vedení a vzájemná důvěra klientů a terapeutů. Prostředí dělají lidé.

 • V čem spočívá? O co jde?

  Je to cesta k osobnostní změně. Krůček po krůčku. Ty kroky za člověka samotného nikdo neudělá Klient si pak sahá hluboko do sebe, je to cesta zevnitř.. Kvalitní, trvalá. Provázíme člověka na jeho cestě ke změně a současně ukazujeme na nebezpečí a mantinely, které mu klade jeho závislost, tzv.prevence relapsu. Vedeme k pevnosti, změně pohledu, lásce k sobě, lásce k lidem.

 • Pro koho je pobyt?

  Jak jsem psala výše…Můžu pomoci každému, kdo pomoci chce a pochopí, že do své úzdravy musí sám něco vložit (vlastní úsilí, finanční prostředky).

  Kdokoli zavolá, přijde, dostane zpětnou vazbu na svůj problém a možnost řešení, ať už u mě v sanatoriu, ambulantně nebo jinde - směr právě pro něj. Jen tu šanci pak musí uchopit.

 • Proč právě takhle?

  Z bolesti roste krása. Svůj příběh jsem si nevymyslela. Žila a žiju ho. Jen používám dar, který jsem na  té náročné cestě objevila. A předávám ho dál. On funguje a uzdravuje lidi (kteří chtějí a cítí ke mně důvěru), uzdravuje svět.

 • Co se stane za 33 dní?

  Uvnitř člověka nastává počáteční změna, semínko změny, určité uvědomění problému závislosti a souvislostí, které jsou s únikem k návykové látce propojené. Člověk pozná, že není v problému sám. Pochopí. Vystřízlivěním a počáteční intenzivní prací na sobě má chuť měnit se dál. A to už jsme u Centra Moniky Plocové.

 • Řekni mi víc o Centru Moniky Plocové (CeMP)?

  Centrum  Moniky Plocové vzniklo v Praze 4 – Podolí. Je umístěno v třípatrové vile, velmi dobře dostupné městskou dopravou. Je to láska na první pohled.

 • Proč ambulance?

  Ambulantní programy pro překonání závislosti celoplošně v léčbě závislostí v ČR chybí. Nejen pobytové se dá překonat závislost. V ambulantní cestě je třeba čas, intenzita terapií, individuální přístup. Je to možnost pro klienty, kteří z nějakého důvodu odmítají zcela nebo zatím pobyt v sanatoriu či léčbě. To je první skupina klientů – rozhodli se ambulantně docházet, vyhradit si pro osobní terapeutickou práci na sobě čas, začít abstinovat v běžném životě. Není to jednoduché, ale znám mnoho lidí, pro které byl tento způsob ten pravý.

  Druhou skupinou jsou lidi po pobytové léčbě v Sanatoriu DuMP, kde během pobytu započala osobnostní změna. Je důležité ji v rámci následných ambulantních aktivit prohlubovat, živit novou zkušeností, podporovat abstinenci. Klienti chodí na skupiny 

  I individuální terapie rádi.

  A velmi žádané jsou programy osobnostního rozvoje, které navazují na uvědomnění si změny. Ty jsou také klienty poptávané. Jsou to programy jak pro klienty tak pro veřejnost. Jedná se o jisté propojení světa s problémem závislosti a bez. I když.. Je někdo kdo by se ve svém životě nesetkal s nějakou formou závislosti?

  Možnost ambulantní péče mají i klienti po ústavních léčbách ve státních zařízeních. Odtud však klienti vychází většinou s velmi malým náhledem na svůj problém závislosti a nízkou motivací k osobnostní změně, která je nutná. Státní léčebny fungují na pojišťovnu, pro klienty tedy téměř zdarma. Je to kámen úrazu. Kdo si vloží do svého zdraví finanční prostředky, jinak si péče váží a jinak se s ním pracuje, má jiný motivační tah na změnu sebe sama.

 • Jde to ambulantně?

  Ano, jde. U každého člověka musí nastat rozhodnutí „A dost! Už nechci pít!“ Důležité je, že toto rozhodnutí nastane. Může přijít v pobytové léčbě i ambulantní. Naše na míru připravené ambulantní programy připravují půdu pro tuto změnu.

 • Pro koho to je?

  Pro každého, kdo se rozhodne a je ochoten zainvestovat do svého zdraví, uvědomit si svůj problém a přijmout za něj zodpovědnost. Často slýchávám: „Ale já na peníze nemám.“ Je to paradox. Na alkohol mám? Na dovolenou mám? Je to o rozhodnutí a prioritě řešení. K tomu si musí každý dojít. Naše programy jsou pro toho, který se chce opravdu ze závislosti dostat.

 • Jak to funguje?

  Individuální konzultace, půlroční, roční programy na míru, programy následné péče, programy osobnostního rozvoje ( semináře, jóga, ateliér atd.).

 • Jak to probíhá?

  Klientovi se primárně věnuje jeden hlavní terapeut. V rámci terapií společně odhalují stereotypní a bludné vzorce chování, mění je. Programy jsou doplněné o důležitou prevenci relapsu. Já osobně pracuji s klienty formou párové a rodinné terapie. Rodina a vztahy je oblast, kterou nelze opomenout.

  Tady jsou důležité i skupiny pro rodiny a blízké, které jsou důležitou součástí terapií a vlastně i prevence závislosti.

 • Co se změní? Co to přinese?

  Pomoc lidem v komplexní podobě.

 • Za jak dlouho?

  Vše je individuální. Cesta je cíl.

 • Jaké jsou principy přístupu DuMP a CeMP?
  • vlastní zkušenost terapeutů v kombinaci s jejich odborným vzděláním
  • lidský přístup
  • individualita a jedinečnost člověka
  • intenzita terapeutického působení
  • bio-psycho-socio-spirituální koncepce
  • speciálně - pedagogický přístup
  • existenciální terapie
  • režim a řád
  • nalezení vlastního smyslu života
  • psychosomatika
  • kognitivně - behaviorální terapie
  • komplexní proměna osobnosti – „být sám sebou“
  • zahraniční model léčby závislostí ( Betty Ford Center; Rancho Mirage, CA )
  • východní filozofie (Jóga)
  • ANONYMITA
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti