Upravit stránku

Alkohol člověku způsobuje slast a navodí příjemný uvolňující pocit. Život v dnešním světě je plný různých tlaků společnosti, které není jednoduché ustát. Pomocí alkoholu často ventilujeme své problémy. Hranice, kdy upadneme do závislosti, je pak velmi křehká. Je to nestřežený moment, kdy najednou pocítíme, že po droze bažíme a hlavně bez ní nemůžeme být. Tento problém jde ale řešit.

Nebuďte na to sami

Pokud cítíte, že vás nebo vaše blízké ovládá závislost na alkoholu, nebojte se požádat o pomoc. Naši terapeuti pracují s vlastními životními zkušenostmi a na skupinových nebo individuálních terapiích si vyslechnou všechny vaše problémy a pomohou vám je postupně vyřešit. Inspirací našich sezení je léčebný program Anonymních alkoholiků. Ke každému ale vždy přistupujeme individuálně a především lidsky.

Důležité je učinit první krok, který může zatím spočívat v přijetí samotného problému. To je nezbytné k rozřešení dalších otázek, které vás či vaše blízké nyní pravděpodobně trápí - jak přestat pít alkohol, jaké jsou příznaky závislosti a jak dlouho tyto abstinenční příznaky alkoholu trvají. Náhled na problém je zásadní. Neváhejte se na nás proto obrátit i v případě pouhého podezření na závislost na alkoholu.

Život ohrožující následky

Následky mohou být totiž fatální. V případech neléčené závislosti na alkoholu se může v periodě náhlého přerušení dosavadního příjmu alkoholu dostavit život ohrožující stav známý jako delirium tremens. 

Co je delirium tremens? Mezi příznaky řadíme třes končetin a záškuby těla, pocení, zrychlený tep, poruchy spánku, pocit vyčerpání, nechutenství a celkovou nevolnost. To vše doprovází i příznaky psychické - narušení poznávacích funkcí, poruchy vnímání, které se obvykle projevují zrakovými halucinacemi, poruchy vědomí - zde nejčastěji narušení orientace místem a časem. 

Projevy a průběh deliria tremens jsou ale vždy velice individuální. Různí se i délka trvání abstinenčních příznaků. Ty mohou v případě nekomplikovaného odvykacího stavu odeznít v průběhu 3-5 dnů. Abstinenční syndrom se ale může rozvinout až ve zmíněný stav deliria tremens. 

Jednejte ihned

Nebojte se s námi podělit o své zkušenosti se závislostí na alkoholu, s odvykacími stavy i osobními postřehy. I my se vám vše snažíme vše co nejvíce přiblížit. Jak jsme se již zmínili, varovné signály nejsou často rozpoznány samotnou osobou ani jejím okolím. Přečtěte si například příběh, který dokazuje, že se závislost na alkoholu nevyhýbá ani úspěšným a silným jedincům.

Prostudovat si můžete i naše další články, ve kterých se věnujeme jednotlivým stádiím závislosti na alkoholu či typům abúzu. Nezapomeňte, že včasné podchycení problému a vyhledání odborné pomoci je pro úspěšnou léčbu naprosto zásadní. 

Zbavte se závislosti na alkoholu. Společně váš problém vyřešíme
Anonymní alkoholici? Nikoli, ostatní členové terapeutické skupiny vám rádi podají pomocnou ruku.

Co říká o závislosti na alkoholu Monika Plocová

Pod hektickým a konzumním životním stylem lidem unikají nejen základní lidské hodnoty, ale také schopnost radovat se z obyčejných věcí. Lidé ztrácejí schopnost zdravého odpočinku i trávení volného času. Je více než zřejmé, že tento životní styl nové doby je jeden z faktorů, který přispívá k rozvoji závislostí. Vytvořila jsem speciální 33 denní program pro léčbu závislosti. Vždy preferuji osobní přístup ke svým klientům, který je založený na osobním příkladu odbornosti a zkušenostech terapeutů.
Monika Plocová, terapeutka
Nahoru