Upravit stránku
Jsme první soukromé sanatorium pro překonání závislosti v Čechách. A jsme tu už 8 let. Zajímá vás náš příběh? Přečtěte si, jak to všechno začalo i jakým směrem se budeme vydávat, z pohledu naší zakladatelky a zkušené terapeutky Moniky Plocové.

Jak to všechno začalo

Myšlenka založit sanatorium mě poprvé napadla v posledních letech mého působení v Psychiatrické léčebně Bohnice. Zde jsem pracovala jako hlavní terapeutka na oddělení závislosti žen. Na realizaci ale nebyl ještě ten správný čas. 

Svou myšlenku jsem si uchovávala dál, i když jsem v roce 2008 soustředila svou veškerou energii také na založení a provoz nového Centra následné péče Alma. Díky němu měly ženy v ústavních léčbách možnosti navazující ambulantní péče. I když bylo centrum Alma mým myšlenkovým dítětem, měla jsem v sobě touhu pomáhat lidem specifickým způsobem, tedy pomocí sebezkušeností, hlavně lidsky a zároveň odborně.

Chtěla jsem se s klienty setkávat a řešit s nimi jádro jejich problémů. Ne pouze tlumit následky, ale jít do hloubky a probudit v nich nový smysl života. Proto jsem centrum po dlouhém zvažování opustila. 

První kámen a úspěchy

Nastal tak pravý čas. Během roku 2010 jsem zasadila základní kámen prvního soukromého sanatoria pro překonání závislosti v Čechách. Dům Moniky Plocové po prvních klopýtavých krůčcích dostal v roce 2011 svou stabilitu a již za sebou mělo několik úspěšně vyléčených klientů. A od té doby vzkvétá. 

Nejprve jsme působili v malé vilce v Braníku, odkud jsme se v roce 2012 přestěhovali do větší vilky v Malešicích, která byla pro provoz pobytové péče ideální. Zde probíhaly pobyty 33 dní a stacionární pobyty na 28 dní

Od sanatoria k centru Moniky Plocové

V roce 2015 jsem založila ambulantní službu Centrum Moniky Plocové. Tehdy se začala zvyšovat poptávka po ambulantní péči. A nikdo tehdy systematickou, intenzivní, a hlavně pravidelnou péči formou ambulantních programů neposkytoval. Lidé však tuto péči chtěli, chtěli na sobě pracovat a nebýt pro svůj problém odtržení od světa. A v tom jsme jim pomáhali v prostorech samostatné vilky na Praze 4. 

Centrum tak, jak ho známe nyní

V roce 2016 jsme zjistili, že potřebujeme propojit programy do jednoho centrálního prostoru. Vzniklo tak Branické sanatorium Moniky Plocové v nádherné vile s výhledem na Prahu. Dispozice umožňuje naprosté oddělení ambulance od pobytu a stacionáře i jejich vzájemné propojení. Vše je na svém místě a vše má svůj řád. A sanatorium má vše, co má mít.

Naše plány do budoucna

Vznik sanatoria byl prvním, avšak důležitým krokem v naší práci. Skvělé zázemí bychom chtěli využít i pro další činnosti. Naším cílem je zvyšovat počet uzdravených klientů. Chceme také, aby o nás vědělo co nejvíce lidí a aby věděli, že jim dokážeme doopravdy pomoci. Budoucnost souvisí i se složením našeho týmu. Do Čech jsme přinesli nový pohled na závislosti a jejich léčbu a tuto myšlenku a své znalosti chceme šířit dál, například v podobě rekvalifikačních kurzů pro terapeuty nebo přednáškové činnosti.

Další oblastí jsou kulturní a sportovní aktivity pro naše stávající i bývalé klienty i pro širokou veřejnost, které se tato problematika dotýká. Budeme také rozvíjet spolupráci a výměnu zkušeností s obdobnými sanatorii a zařízeními v zahraničí a nové poznatky přenášet do našeho prostředí.

Prohlédněte si, jak to u nás vypadá

Uzdravený klient pro nás znamená klient, který žije po léčbě střízlivým životem a úspěšně se zařadí do společnosti s novým náhledem. Hledáme příčiny. Tlumíme následky. Otvíráme cestu úzdravy!

Hlavní záměr sanatoria Moniky Plocové

Závislost nemusí být nemoc. Závislost je výzva. Závislost nebo nadužívání návykových látek nám zrcadlí, že náš život není v pořádku a je třeba ho změnit. Víme, o čem to je. Našim klientům pomáháme vystoupit z bludného kruhu závislosti a nadužívání návykových látek. Probouzíme v nich nový smysl života. Pomocí psychosomatického přístupu nacházíme příčiny úniku k návykovým látkám, odstraňujeme je a otvíráme novou kvalitu života, kde návykové látky (chování) už nemají své místo. Tato kvalita je umocněna o prožitou zkušenost a vede k trvalé změně.

Anonymita v ozdravném prostředí v souladu s lidskostí, úctou a respektem člověka k člověku, jsou naše základní hybné síly vedle odborných poznatků adiktologie, ze kterých čerpáme. Na rozdíl od ostatních zařízení máme k našim klientům přístup založený na respektu k závislému člověku jako k jedinci, který se ocitl na životním rozcestí a překonání závislosti chápe jako výzvu ke změně. My jsme na této cestě jeho průvodci.

Nejlepšími terapeuty jsou ti, kteří do své terapeutické role dozráli životem. Překonali svou závislost se všemi bolestmi pod ní, doplnili si odborné vzdělání, změnili přístup k životu a pochopili krásu střízlivosti. A to jsme my!


Nahoru