Upravit stránku
Závislostí trpí nejen ten, kdo upadl do bludného kruhu gamblerství či narkomanie, ale také jeho blízcí, rodina, partneři nebo přátelé. Právě těm nabízíme poradenství a terapie pro rodiny a blízké závislých na alkoholu a drogách. Zaměřit se můžeme na situaci ve vašich vztazích či v rodině. Nabízíme vám skupinové nebo individuální formy pomoci. Máte rovněž možnost využít našich pobytových programů pro rodinu a blízké, kde společně otevřeme pomocí sezení problémy a pokusíme z nich najít cestu ven.

Pro rodiny a blízké závislých nabízíme tyto formy poradenství


Individuální poradenství

V rámci individuálního rozhovoru se společně dotkneme témat, která vás trápí. Tato terapie je zaměřená na vás, na vaši situaci ve vztahu se závislým partnerem nebo jiným podobně postiženým členem rodiny. Terapie vede k úlevě, odvaze a síle k řešení problému a uvědomění si svých hodnot a potřeb.

  • Cena terapie: 2 000 Kč/hod vstupní anylýza / dále individuální program dle domluvy

Rodinné a partnerské terapie

Jedná se o sezení s členy rodiny, kteří mají zájem pomoci závislému v jeho uzdravení. V mnoha případech již pouhé naslouchání blízkých a opora terapeutamůže v nemocném probudit počáteční motivaci ke změně svého chování. Často dochází k otevření skrytých problémů v partnerství nebo v rodině. Na problémech, „o kterých se nemluví“, společně budeme pracovat.

  • Cena terapie: 2 500 Kč/hod

Skupinové poradenství

V rámci skupin pořádáme v průběhu ozdravného procesu setkání partnerů i dalších členů rodiny. Zúčastnit se mohou synové, matky, dcery, tatínkové a podobně. Skupinové terapie mají u nás velkou účast i ohlas. Členům skupiny pomáhá zjištění, že lidé kolem nás prožívají také podobný problém. My máme možnost s nimi svou bolest sdílet, což je velice osvobozující. Na skupinu mohou přijít i lidé, kteří jsou ve fázi, ve které se snaží svého blízkého do léčby motivovat.

  • Cena terapie: 250 Kč/1,5 hod

5 - 10 denní pobytový program pro rodinu a blízké

Po dobu pěti dnů se rodinní blízcí účastní terapií společně s klienty. Základem je komunikace a sdílení vašich životních příběhů. V rámci rodinných a partnerských sezení poté dochází k otevření problémů, které by jinak zůstaly skryty. Pouhým vyslovením těchto problémů a následnou komunikací o nich dochází k očistnému procesu.

  • Cena terapie
    • Pobytový program s nocí a stravou: 2 410 Kč/den 
    • Stacionární program se stravou: 1 910 Kč/den 
Neřešené problémy se nevytratí, naopak rostou. Nabalují na sebe problémy další a vzniká tak bludný kruh. S konzumací návykové látky nebo žitím v okleštění návykového chování se problémy dvojnásobí. V rámci léčebného programu 33 dní se společně s klientem dostáváme k jádru problémů, od kterých uniká k návykové látce nebo návykovému chování. Můj přístup je odlišný od přístupu psychiatrických léčeben, i když obsahuje některé jeho systémové prvky.
Monika Plocová, terapeutka
Nahoru