Upravit stránku

Je čas vyřešit problémy, které vás trápí. Svěřte se do našich rukou. K řešení problémů se závislostí přistupujeme z jiného úhlu pohledu, než jak to dělají terapeuti v klasických ústavních léčbách. Nestandardní model komplexní péče, který vám nabízíme, je postaven na základech vlastních zkušeností. Naši terapeuti totiž o závislostech vědí své. Samozřejmostí je lidský a zároveň odborný přístup.

Poskytuji se svým týmem odbornou poradenskou a terapeutickou péči v oblasti závislostí na alkoholu, marihuaně, drogách, patologickém hráčství či na moderních technologiích. Pomůžeme vám i s dalšími projevy nezdravého způsobu života, které se postupně vyvinuly v závislost. Rádi se s vámi domluvíme na programu léčby vaší závislosti. Tak, abychom vám doopravdy pomohli.

Alkohol, droga, prášky, automaty, zprvu nejspolehlivější přátelé a důvěrníci, ukázaly svou pravou, nefalšovanou tvář. Zpočátku lákavé a pravidelně přicházející poživačné uvolnění se proměnilo v ďábelskou lest plnou zloby. Otevřená náruč pochopení, hřejivého a něžného chlácholení se nečekaně změnila v ďábelský chlad a vydírání. Z otevřené a vstřícné náruče vysunula chapadla závislost, ta nenasytná pijavice, a těsným obětím sevřela a tím si i pojistila věrnost touhy po slasti, kterou nelze ovládnout.
M. Plocová, Ledové stopy zapomnění

Závislost může skrývat hlubší a závažnější problémy

Závislost je onemocnění lidské duše i těla. Ženy a muži, kteří k nám přicházejí se závislostí, si ještě zdaleka neuvědomují, že za závislostí jsou ukryté další problémy, které v životě neřešili. Teď, v akutním stadiu závislosti, si je neuvědomují. Kdysi možná tyto problémy nechtěli vidět, odmítali si je připustit, snažili se je přehlížet.

Pak našli útěchu v konzumaci své návykové látky nebo v jiném závislostním chování. Vnitřní bolest se zdála mírnější, někdy i na chvíli odezněla. Neřešené problémy se nevytratí, naopak rostou. Nabalují na sebe problémy další a vzniká tak bludný kruh. S konzumací návykové látky nebo žitím v okleštění návykového chování se problémy dvojnásobí.


Monika Plocová o závislostech

Neřešené problémy se nevytratí, naopak rostou. Nabalují na sebe problémy další a vzniká tak bludný kruh. S konzumací návykové látky nebo žitím v okleštění návykového chování se problémy dvojnásobí. V rámci léčebného programu 33 dní se společně s klientem dostáváme k jádru problémů, od kterých uniká k návykové látce nebo návykovému chování. Můj přístup je odlišný od přístupu psychiatrických léčeben, i když obsahuje některé jeho systémové prvky.

Monika Plocová, terapeutka

Pomůžeme vám překonat všechny typy závislostí

Nahoru