Upravit stránku

Hazardní hry jsou vzrušující a mnohým z nás poskytují možnost úniku před problémy do světa nových zážitků. Není divu, že je velice lehké si na hazardních hrách vypěstovat závislost, která je stejně závažná, jako je závislost na drogách, alkoholu nebo návykových lécích. Pokud jste se vy nebo vaši blízcí dostali do bludného kruhu hráčství, rádi vám s tímto problémem pomůžeme.

Chuť nového se může brzy změnit v závislost

Na počátku této zákeřné závislosti může stát prosté setkání s hazardní hrou, chuť zkusit něco nového, co nám poskytne únik, uvolnění, zažene nudu nebo nám pomůže získat finance. Přitom člověka zaplaví uvolňující a současně vzrušující pocity ze hry a vzbudí v nás touhu opakovat tento prožitek. Poté může přicházet stále častější nutkání vracet se ke hře. Výsledkem je velice často bludný kruh závislosti. Závislý hráč není schopen z něj vystoupit, i když si své problémy mnohdy uvědomuje a provází jej silné výčitky svědomí.

Nejčastější hazardní závislosti

Nejčastěji se setkáváme s hazardními závislostmi na automatech, sportovních sázkách, karetních hrách či hrách v kostky. V dnešní době také roste počet závislostí na elektronické formě hráčství. Každá možnost, která nabízí hmotnou nebo finanční výhru může způsobit závislost.

Varovné signály gamblerství

Někteří z nás mají ke hráčství větší sklony než jiní. U těch, kdo tíhnou ke gamblerství, můžeme pozorovat varovné signály, které v budoucnu skutečně mohou vést k závislosti na hracích automatech a jiných výherních hrách. Nejčastěji se můžeme setkat s těmito signály:

  • zájem o sázení a hry
  • tendence brát si půjčky, zadlužovat se
  • tendence k ukvapenému jednání bez rozmyslu
  • nuda, rozlady nálad, nesmyslné jednání

Příznaky závislosti na hazardních hrách

Máte pocit, že jste se setkali se závislostí na automatech nebo s jiným gamblerstvím? Každý závislý vykazuje jisté příznaky, které se mohou různě prolínat, doplňovat a mohou být více či méně jasné. Pokud jste je u sebe nebo svých blízkých zaregistrovali, možná je čas obrátit se na odbornou pomoc.

  • ztráta zájmu o rodinu, vztahy, uzavírání se do sebe
  • nespavost, rozladěnost, roztěkanost
  • zvýšené finanční výdaje a nesmyslné vysvětlování jejich útraty
  • lhaní, dluhy, zastavování majetku
  • absence v zaměstnání, záškoláctví
  • ztráty cenností, peněženek, peněz, cenově hodnotných věcí

Jste hazardní hráč?

Dostali jste se do styku s hazardními hrami a zajímá vás, zda jste již závislí na hráčství? Následující dotazník na patologické hráčství organizace Gamblers Anonymous vám pomůže nalézt odpověď, zda se u vás závislost rozvinula. Odpovídejte prosím pouze „ano“ nebo „ne“ podle toho, zda je odpověď pravdivá, nebo která vám je bližší.

1. Ztrácíte často kvůli hře čas?

2. Učinila hra váš život doma nešťastný?

3. Nechtělo se vám používat peníze ze hry pro normální účely?

4. Cítil jste po hře výčitky svědomí?

5. Hrál jste někdy proto, abyste získal peníze, jimiž byste zaplatil dluhy nebo vyřešil finanční těžkosti?

6. Zmenšilo hraní vaši ctižádost a výkonnost?

7. Působí vám hra potíže se spaním?

8. Když jste vyhrál, měl jste silnou touhu se ke hře vrátit a vyhrát ještě víc?

9. Hrál jste často tak dlouho, dokud jste neprohrál poslední peníze?

10. Půjčil jste si někdy proto, abyste financoval hru?

11. Prodal jste někdy něco, abyste financoval hru?

12. Poškodila hra vaši pověst?

13. Způsobila hra, že jste se nestaral o prospěch rodiny?

14. Hrál jste někdy déle, než jste měl původně v úmyslu?

15. Hrál jste někdy, abyste unikl trápení a starostem?

16. Spáchal jste někdy, nebo jste někdy uvažoval o spáchání nezákonného činu, abyste financoval hru?

17. Když jste prohrál, měl jste pocit, že se musíte co nejdříve vrátit a vyhrát, co jste prohrál?

18. Vedly hádky, nespokojenost nebo zklamání k tomu, že se objevila touha hrát?

19. Když se na vás usmálo štěstí, cítil jste touhu to oslavit pár hodinami hry?

20. Uvažoval jste někdy o sebezničení v důsledku hry?


Řešení

Spočítejte své kladné odpovědi. Patologický hráč závislý na automatech a jiném gamblerství většinou odpoví kladně na 7 nebo více otázek. V případě, že jste u sebe zjistili tuto závislost, neváhejte a svěřte se do rukou odborníků, kteří vám pomohou z tohoto bludného kruhu ven.

Neřešené problémy se nevytratí, naopak rostou. Nabalují na sebe problémy další a vzniká tak bludný kruh. S konzumací návykové látky nebo žitím v okleštění návykového chování se problémy dvojnásobí. V rámci léčebného programu 33 dní se společně s klientem dostáváme k jádru problémů, od kterých uniká k návykové látce nebo návykovému chování. Můj přístup je odlišný od přístupu psychiatrických léčeben, i když obsahuje některé jeho systémové prvky.
Monika Plocová, terapeutka

Nahoru