Upravit stránku

Poruchy prožívání bývají jakýmsi nosným pilířem pro vznik psychických i somatických onemocnění.

Tato porucha přichází ve chvíli, když dlouhodobě prožíváme svůj vlastní život jinak, než vnitřně potřebujeme a cítíme. Dochází k napětí v naší psychice, neboť psychika je s prožíváním úzce spjata. Pokud si říkáme – to je normální, to zvládnu …. a tuto situaci podceníme, napětí přejde v neurózu a pak je již nutné to řešit medikací.

Důvody, proč to děláme, jsou různé – nechceme, nemůžeme, neumíme to, nevyznáme se v sobě, jinak žít neumíme. Po čase se v tomto našem nepřirozeném zaběhnutém mechanismu prožívání náš intrapsychický systém začne vzpouzet. Přichází nespokojenost, únava, smutky, bezvýchodnost, úzkosti, panické stavy, krizové situace, deprese, pocity nesmyslnosti žití, vyčerpání, ztráta smyslu života. Tyto stavy u mnohých lidí vyústí v osobnostní krizi, která nám jasně signalizuje potřebu změny v našem životě. Je třeba postupně opustit staré nefunkčních vzorce našeho chování a nahradit je novými.

 

Více:   Poruchy prožívání

Máte problém? Zkontaktujte nás. Rádi se vám budeme věnovat.

Řekněte si o pomoc:                                            

Mail: pomoc@monikaplocova.cz

Tel: +420 775 955 004

 

Vzhledem k  naplánovanému časovému harmonogramu terapíí je

  • v případě odvolání terapie klientem v den terapie účtována cena v plné výši
  • v případě odvolání terapie den předem je účtováno 50% z ceny za sezení
Nahoru