Nikol Koksteinová pracuje jako psychiatrická sestra ve státním institutu, a zároveň jako terapeutka v soukromém zařízení pro terapii závislostí. Zeptali jsme se jí na zkušenosti z těchto dvou odlišných typů zařízení a mimo jiné i na to, s jakou motivací lidé do Domu Moniky Plocové přicházejí a co očekávají od soukromého zařízení.

Pozorujete nějaké rozdíly v motivaci klientů státního a soukromého zařízení? Jací to jsou lidé?

V Domě Moniky Plocové (DuMP) jsme v kontaktu s klienty, kteří jsou motivovaní ke změně životního stylu, to jest, že chtějí žít kvalitní život bez závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách. Nejedná se jen o alkohol nebo jakoukoliv jinou drogu, ale o celostní změnu k přístupu k existenci bytí, tedy pojetí života bez závislosti jako takové. Nedílnou součástí je též téma spoluzávislosti, které se týká celého rodinného a vztahového systému kolem závislého jedince. Blízcí, přátelé, rodina chtějí závislému jedinci pomoci, ale jedná se dosti často o jejich potřeby a představy, jak by měl závislý jedinec žít a jednat. Spoluzávislé okolí si dost často neví rady, a proto tito rodinní příslušníci, přátelé sami dost často pomoc vyhledávají. Jak bych ve výsledku charakterizovala klienta takového soukromého zařízení? Jsou to převážně klienti, kteří paradoxně vědí, co nechtějí a jsou otevření ke změně svého životního stylu.

V KC RIAPS (Regionálním institutu psychosociální pomoci) jsem převážně v kontaktu s lidmi, kteří jsou v náročné životní situaci. Ta ohrožuje jejich psychické zdraví, osoby v závažné osobní nebo vývojové krizi. Osoby, u nichž může být pobyt na lůžkovém oddělení odrazovým můstkem pro další ambulantní psychoterapeutickou péči. Dále osoby s psychiatricko-sociální problematikou, u nichž může krátkodobý pobyt na lůžkovém oddělení změnit dosavadní nepříznivý stav.

Jakou roli hraje to, když si klient péči hradí?

Klienti v DuMP se spolupodílejí na chodu soukromého zařízení už tím, že finančně investují do svého zdraví, do své změny. Tím pádem přebírají zodpovědnost z velké části za kvalitu svého životního stylu.

Původní článek: Sestra.in, 21. 7. 2015

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti