Upravit stránku

Tzv. sociální fobie je neurotická (úzkostná) porucha. Postižený má strach z kontaktu s lidmi, mezilidské komunikace. Bojí se vlastního selhání (aby si druzí nemysleli, že je úplně hloupý, nemožný). Tyto pocity mají svůj základ hluboko v dětství, kdy dítě má negativní představu o sobě.

Nese si sebou pocit nepřijetí, který vzniká např. neustálým burcováním dítěte rodiči k výkonu nad rámec jeho schopností. Dítě pak získává pocit vlastní neschopnosti. Postupem času si tento nezdravý sebeobraz natolik vžije, že se z něj stane nevědomý kritický hlas, který aniž by si člověk uvědomoval, mu v kritických okamžicích podráží nohy. Výsledkem je, že postižený má úzkost.

Projevy nemoci

  • Strach z kontaktu s jinými lidmi, ze zkoumavých pohledů lidí.
  • Strach z odmítnutí, kritiky, posměchu, hodnocení, nesouhlasu druhých.
  • Vyhýbání se kontaktu s lidmi a dalším sociálním situacím.
  • Postižení se stává člověku každodenním problémem (studium, práce, společenské kontakty) a omezuje člověka v běžné činnosti.

Důsledky nemoci

  • Vyhýbání se kontaktu s lidmi a dalším sociálním situacím.
  • Postižení se stává člověku každodenním problémem (studium, práce, společenské kontakty) a omezuje člověka v běžné činnosti.
  • Vyhýbání se obávaným situacím.
  • Strach z odmítnutí, kritiky, posměchu, hodnocení, nesouhlasu druhých.

Nahoru