Celostní přístup využívající různé léčebné metody, postupy a přístupy

Terapeutický model léčby 33 dní jsem vytvořila na základě vlastních prožitků a zkušeností, získaných i v zahraničí. Absolvovala jsem odborné vzdělání. Dále jsem prošla praxí odborného terapeuta v PN Bohnice na oddělení závislosti a desetiletou praxí v soukromé sféře, a také specializací adiktologa.
Monika Plocová

Koho a co u nás najdete?

Volíme komplexní přístup a takovou intenzitu terapeutického působení, která vám bude vyhovovat

Každý z nás potřebuje individuální přístup, respektující naše potřeby. Díky tomu se můžeme soustředit na váš problém a hledání konkrétních příčin.

Dále se budeme zabývat úniky k návykovým látkám a návykovému chování. Smyslem terapeutického působení je změna vašeho celkového náhledu na daný problém a změna životního stylu.

Zúčastníte se tak pravidelné individuální a skupinové terapie, probíhající ve vzájemné rovnováze. Sezení tvoří maximálně 10 klientů.

Komplexní přístup je vhodnou cestou k tomu, jak se zabývat vašim problémem. Díky přístupu, který je založený na bio-psycho-socio-spirituální koncepci, hledáme příčiny dané problematiky a snažíme se najít východisko.

Terapie

Vybudujeme pevný hodnotový systém a podpoříme celou rodinu

Pro podporu celé rodiny využíváme speciálně-pedagogického přístupu. Tak poskytneme komplexní podporu všem členům. Můžeme vhodně komunikovat s vašimi nejbližšími příbuznými, ale i dalším blízkými lidmi a především dětmi.

Důležité je najít životní smysl. A k jeho objevení se můžete dopracovat skrze sestavení si svého hodnotového žebříčku, který by měl tak zaujímat významné místo ve vašem životě. Využíváme také existencionální terapii, kde se zabýváme svobodou, odpuštěním, láskou, životem, vírou a dalšími životními tématy.

Řád a režim - další pilíře léčby závislostí

Získanou závislostí na návykových látkách se z vašeho života vytratil řád a jednota. Naopak se potýkáte s chaosem a neukotvením. Vaše životní pozice je velmi nestabilní. Nejste tak schopni běžného životního procesu.

Díky přesnému léčebnému řádu a pravidlům dochází k ujasnění vaší životní role a pozice, která se stanovením vlastních pravidel a řádu opět získává na stabilitě a rozvíjí ztracené sociální dovednosti.

"Deset let jsem pracovala v ústavní léčbě závislostí v Psychiatrické léčebně Bohnice, kde jsem tento vlastní zkušenosti používala v terapii se závislými klienty. Současně jsem se vzdělávala po odborné stránce. Úzdrava ze závislosti neznamená kontrolovaně pít či užívat jinou návykovou látku, ale zcela abstinovat a řešit problémy a situace v dalším životě bez alkoholu. Vašim rozhodnutím pak začne vlastní osobnostní změna "nechci už pít"."

Monika Plocová

Buďte motivovaní a najděte smysl života

Nalezení vlastního smyslu života je jedno ze základních motivací žít zdravý život bez přítomnosti návykových látek. V rámci terapií a programů s klienty pracujeme na utváření vhodného náhledu na sebe a svůj život. Podpoříme vás v novém životním stylu.

A jaké další přístupy využíváme?

Podpora
 • Vše souvisí se vším - Vycházíme z psychosomatiky a věříme, že lidská duše je velmi podstatným základem.
 • Kognitivně-behaviorální terapie - Při práci s klienty využíváme kognitivně – behaviorální terapii. To znamená, že klient s naší pomocí rozpoznává a mění škodlivé vzorce svého myšlení a chování.
 • Terapeutické podporující působení - Nabízíme vám terapeutické působení, které vede ke komplexní proměně osobnosti. Takové, kdy budete sami sebou.
 • Anonymita je samozřejmostí - Léčba klienta ani jeho diagnóza, není uvedena v žádném zdravotním záznamu. Pro nás je diskrétnost samozřejmostí.
 • Inspirace východní filozofií a jógou - Jóga není jen tělesné cvičení, je to metoda vedoucí k celkovému zklidnění mysli a ztišení myšlenek. Cvičení je koncipováno tak, aby jej zvládl každý bez ohledu na věk a fyzickou kondici.
 • Externí psychiatrické konzultace a konzilia - Pokud to vyžaduje psychický stav klientů, pak je v případě potřeby možné využít i další formy pomoci.
 • Inspirace zahraničními modely léčby závislostí - Neustále se vzděláváme a rozšiřujeme své obzory, proto využíváme také zahraničních modelů léčby, jako jsou například Betty Ford Center či Rancho Mirage, CA.

"Neumíme nebo nechceme žít život, který právě žijeme. Velmi často nám chybí SMYSL. Nemáme ho, nebo jsme ho v souvislosti s užíváním návykové látky ztratili. Důležité je, abyste ho znovu našli. Pak nastane nové naplnění života bez návykové látky..."

 

Monika Plocová

A jaké jsou naše metody?

 • Individuální a skupinová terapie, přednášky, besedy, rozhovory.
 • Prevence relapsu - Učíme se, jak si zachovat abstinenci od návykové látky a předejít tak relapsu.
 • Prvky metody Životní mapy - Životní mapa je unikátní komplexní metoda, která dokáže objevit, rozkrýt a popsat příčiny situací a stavů, ve kterých se člověk právě nachází.
 • Byliny a čajové rituály - Smyslem této terapie je užít si pohodovou chvíli bez alkoholu. Objevit kouzlo čaje, ovocných šťáv a dalších nealkoholických nápojů.
 • Tvořte v arteateliéru a kreativní dílně - Tvorba se dá využít k odkrytí nejniternějších pocitů, najít bolavé místo, které se třeba nepovede odhalit při klasické verbální komunikaci, protože člověk buď o tom mluvit neumí, nechce, nebo dosud nenašel prostředek, kterým by to dokázal vyjádřit.

Čeho se můžete dále účastnit?

 • Systemické konstelace

Mezilidské vztahy mezi sebou utváří jakési vztahové systémy, v jejichž vnitřku fungují určitá pravidla, zákony, zvyky a řády. Nejsilnějším vztahovým systémem je systém rodinný. Proces systemických rodinných konstelací je sebepoznávací a prožitková metoda. Díky ní máme možnost odhalit vlivy skrytých sil i v našem rodinném systému. Tím se nám vytváří prostor pro znovunalezení našeho vnitřního zdroje síly, osobního potenciálu a místa v rodině.

 • Dramaterapie

Tato expresivní terapeutická metoda pracuje způsobem zjednodušeného symbolického vyjadřování. Terapeut pracuje s klientem, formou improvizace a hraní si vyzkouší různé role a situace. Pracujeme převážně s hlasem a tělem v prostoru, případně s rekvizitou. Jde převážně o to uvolnit napětí, mít možnost svobodně vyjádřit touhu po návykové látce a hledat způsob, jak získat sebekontrolu nad svými emocemi a bažením.

 • Muzikoterapie

Tu využíváme jako prostředek k novému prožití vlastního těla a hlasu. Prožitková terapie, která bez potřeby slov proniká hluboko do lidské mysli, uvolňuje a pomáhá navázat kontakt s vlastní tvořivostí a hravostí.

 • Meditace, relaxace, autogenní trénink

Je psychické cvičení směřující k poznání, uvědomění a vzpamatování. Učí nás vědomému žití, umět prožívat každý okamžik, vede nás k hlubšímu uvědomění a pochopení sebe samého a je účinným prostředkem proti stresu a většině civilizačních chorob.

 • A tím to samozřejmě nekončí, využíváme samozřejmě další řadu metod.
 

Potřebujete poradit? Jsme tu pro vás

 • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti