Ústavní léčba při psychiatrických léčebnách

V naší společnosti jsme zvyklí na jeden model léčby závislosti. Je to ústavní léčba závislosti při psychiatrických léčebnách. Jedná se o tří až čtyř měsíční pobyt v psychiatrické léčebně pod dozorem lékařů v bílých pláštích, za mřížemi a zamčenými zámky. Počet klientů v komunitě je okolo třiceti.

 • Základním faktorem této ústavní léčby je "skleníkové prostředí", t.j. oddělení člověka od vnějšího světa, aby si nemohl dát návykovou látku.
 • Dalším podpůrným prostředkem je medikace psychofarmak.
 • V dílčí míře (vzhledem k velkému množství klientů) tu psychologové a terapeuti pracují s klienty psychologickými prostředky v rámci psychoterapeutických skupin a terapií. 
 • Kolik času má možnost odborní věnovat individuální práci s klientem? S jistotou můžu říci, že málo. Deset let jsem pracovala v ústavní léčbě závislostí. I když jsem se snažila, nebyl prostor.
 • Přístup v ústavních léčbách je postaven na kognitivně - behaviorální terapii, t.j. přecvičování škodlivého chování.
 • Závislost je považována za psychiatrické onemocnění.
 • Péče je hrazena pojišťovnou s vyjímkou základních stanovených poplatků, které si pacient platí sám..

Úspěšnost léčby závislostí je v tomto modelu okolo 20%. Do čísla se počítají i klienti, kteří abstinují jen jeden rok. Takže výsledné číslo je menší. Jsem ráda, že tato léčba existuje. Byla to ona, která mě před dvanácti lety pomohla. Vážím si všech odborníků, kteří s lidmi závislými na návykových látkách pracují. Hodně zkušeností jsem načerpala právě od nich.


33 denní terapeutický program v Domě Moniky Plocové

Model 33 dní je postaven na opačném přístupu než v ústavních léčbách:

 • Člověk, který propadl do závislosti na některé z návykových látek má nemocnou duši ve významu "psychického strádání, psychické bolesti" Jeho užívání návykové látky je únikem od bolesti, kterou prožívá. Je to letitý proces lidského strádání a bezvýchodnosti, od kterého si člověk ulevuje tímto nešťastným způsobem. Model léčby 33 dní je postaven na principech hlubinné terapeutické práce s lidskou psychikou. Důležité je odhalení a odstranění příčin, které člověka vedou k závislostnímu chování. Náš přístup je individuální a intenzivní. Tuto přednost nám dovoluje počet klientů, kterých je nejvíce sedm
 • Každý problém je třeba řešit od jeho kořenů. Základem naší léčby je tedy hlubinný přístup. S kognitivně - behaviorální terapii, tedy přecvičováním návykového chování pracujeme až na druhém místě (opačný sled oproti ústavním léčbám).
 • Prostředí domu je svobodné, bez mříží a zamčených zámků. Jedná se o zcela dobrovolný pobyt.
 • Součástí týmu jsou terapeuti s vlastní zkušeností se závislostí, kteří svůj problém překonali, abstinují několik let od závislostních látek, doplnili si vzdělání.
 • Rozhodnutí klienta "nechci pít, nechci brát" a následně intenzita terapií na principech odbornosti, sebezkušenosti terapeutů, lidskosti, vede k jehosilnému prožitku sebe sama. Tato relativně krátká doba tak skýtá dostatečný prostor pro započetí změny osobnosti člověka a jeho náhledu na život, pokud sám je na tuto změnu připraven a otevře se jí.
 • Závislost nemusí být psychiatrické onemocnění. Závislost vzniká často jako důsledek nevhodného životního stylu.
 • S odborníky medicíny spolupracujeme externě, t.j. máme nasmlouvanou péči vně našeho zařízení. Externě probíhá i medikace psychofarmak, pokud si to stav klienta žádá.
 • Náš pobyt 33 dní je v případě potřeby anonymní.
 • Na model 33 dní navazuje dlouhodobá pravidelná následná péče.
 • Péče je hrazena ze soukromých prostředků klienta.

Roční statistika úzdravného modelu 33 dní ukazuje úspěšnost více než 30% (viz Statistika pobytu 33 dní a pilotní studie). Číslo je relativní a bude se hýbat.

V zahraničí je běžný model léčby 28 dní i úhrada léčby z vlastních finančních prostředků. 

Model intenzivní terapie 33 dní v Domě Moniky Plocové je alternativní možností k ústavním léčbám. Skýtá pro mnohé klienty možnost "uzdravit se" ( tedy změnit náhled na sebe a své chování "už nechci pít") nepsychiatrickou cestou.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti