Upravit stránku

Nahlédněte pod pokličku úspěchům našeho zařízení. Podívejte se, na jakých hodnotách a zkušenostech stavíme naši léčbu a pomoc klientům. Základní metody pro zbavení se návykových nemocí mají v Domě Moniky Plocové úspěšnost 47 %. Prozradíme vám, jak jsme toho docílili.

Jaké jsou naše základní faktory?

Sebezkušenost

Koncepci léčebných faktorů stavíme na základech vlastních zkušeností v kombinaci s odborným přístupem k léčbě návykových nemocí. Pracují u nás lidé, kteří se léčili s vlastními závislostmi a uzdravili se z nich. Tyto zkušenosti jsou velice cenným faktorem, který napomáhá v uzdravení i dalším lidem

Deset let jsem pracovala v ústavní léčbě závislostí v Psychiatrické léčebně Bohnice. Tento cenný faktor sebezkušeností jsem úspěšně využívala v terapii se závislými klienty. Současně při této práci jsem si také dodělávala neméně důležitou odbornost. Uzdravení ze závislosti neznamená kontrolovaně pít nebo užívat jinou návykovou látku. Znamená abstinovat a řešit problémy a situace v dalším životě bez alkoholu. Svým rozhodnutím započnete vlastní osobnostní změnu „už nechci pít“.

Odbornost

Odbornost stavíme na vzdělání našich terapeutů v oblasti psychoterapie, adiktologie, pedagogiky a sociálních služeb. Další důležitou složkou vzdělání je absolvování sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku. To vše doplňuje naše letitá zkušenost a praxe práce v oboru.

Lidský přístup

Velmi důležitý je pro nás i lidský přístup. Obyčejné vlídné slovo totiž dělá vedle ostatních používaných faktorů léčby zázraky. Milý lidský přístup je však důležitý nejen v léčbě, ale i v běžném životě. 

Naše metody léčby závislostí

Individuální a skupinová terapie

Naše metody léčby závislostí

Základním pilířem pobytu v našem zařízení jsou pravidelná individuální sezení a skupinová terapie, která probíhá ve vzájemné rovnováze. Tuto prioritu umožňuje malý počet členů komunity, který je do 8 klientů.

Nacházíme smysl

V rámci terapií a programů s klienty pracujeme na utváření zdravého náhledu na sebe a svůj život. Klientům nabízíme možnosti vytvoření nového životního stylu, jehož hlavním prvkem je pochopení problému závislosti v souvislosti s osobním prožíváním. Důležitý je i doposud naučený životní styl a komplexnost vývoje okolností vlastního života.

Nadužíváním alkoholu a jiných návykových látek se lidé často snaží unikat z reality. Neumí nebo nechtějí žít svůj vlastní život a velmi často jim chybí smysl života. Ten nemají, nebo ho v souvislosti s užíváním návykové látky ztratili. Pokud smysl najdeme, najdeme i naplnění vlastního života bez návykové látky.

Systemické konstelace

Mezilidské vztahy mezi sebou utváří jakési vztahové systémy, v jejichž vnitřku fungují určitá pravidla, zákony, zvyky a řády. Nejsilnějším vztahovým systémem je systém rodinný. Proces systemických rodinných konstelací je sebepoznávací a prožitková metoda. Díky ní máme možnost odhalit vlivy skrytých sil i v našem rodinném systému. Tím se nám vytváří prostor pro znovunalezení našeho vnitřního zdroje síly, osobního potenciálu a místa v rodině. Za pomoci systemických konstelací se klientům daří otevírat si cestu k vlastnímu přijetí a také k prožití plnohodnotného života ve formě osvobozené od podvědomých vlivů.

Díky systemickým konstelacím máte možnost pocítit dotek vlastní duše s něčím hlubším ve vás. Jsou způsobem navázání či prohloubení kontaktu s vlastními pocity a potřebami, se sebou samými.

Systemické konstelace
Metody léčby závislostí

 Byliny a čajové rituály

Naši klienti se učí formou večerních nápojových rituálů připravovat si a pít zdravé bylinkové čaje a ovocné nápoje. Smyslem této terapie je naučit se užít si pohodovou chvíli bez alkoholu a objevit kouzlo čaje, ovocných šťáv a dalších nealkoholických nápojů. Uvidíte, že se stanou vaším spolehlivým společníkem v abstinenčním životním stylu.

Bylinky, především ty české, patřily mezi nepostradatelnou výbavu našich předků. Léčili s nimi zažívací potíže, deprese, nespavost i jaterní choroby. V dnešní době se na ně poněkud zapomíná. My se k nim však vracíme při našich nápojových terapiích. Používáme zde vlastní vypěstované bylinky ze zahrádky a případně i to, co nasbíráme při terapeutických procházkách.

Arteterapie

Tuto metodu využíváme jako pomocnou, léčebnou, ale také diagnostickou. Využívá výtvarný projev jako hlavní prostředek poznávání a slouží k odkrytí nejniternějších pocitů, k nalezení bolavého místa, které se nemusí povést odhalit při klasické verbální komunikaci. Člověk totiž neumí, nechce, nebo v mnoha případech ani sám neví, co jej trápí.

Při arteterapii není třeba, aby byl člověk zdatný malíř nebo kreslíř. Nehodnotíme kvalitu obrazu, ale prožitky. Skrze výtvarné aktivity usnadňujeme a rozšiřujeme komunikaci ve skupině o neverbální složky. Arteterapie přináší uvolnění a leckdy překvapivá odhalení, na kterých pak dále pracujeme při ostatních terapiích.  

Jóga

Jóga není pouze tělesným cvičením. Je to metoda vedoucí k celkovému zklidnění mysli a ztišení myšlenek. Jóga je uvolňujícím cvičením, které nám umožňuje zabývat se svým tělem a pocity. Cvičení je koncipované tak, aby jej zvládl každý bez ohledu na věk a fyzickou kondici. Při józe účinně pročišťujeme tělo i mysl. Vede také kezdravému a vyrovnanému životnímu stylu a v naší koncepci ji rozvíjíme z pramenů východní filozofie.

Dramaterapie

Tato expresivní terapeutická metoda pracuje způsobem zjednodušeného symbolického vyjadřování. Jde o sebepoznávací proces probíhající prostřednictvím divadelních postupů. Terapeut pracuje s klientem, formou improvizace a hraní si vyzkouší různé role a situace. Pracujeme převážně s hlasem a tělem v prostoru, případně s rekvizitou.

Klienti se pomocí této metody sžívají s okamžiky a věcmi, na které se učí správně reagovat. Učíme je vypořádat se s problémy ohledně závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách. Jde převážně o to uvolnit napětí, mít možnost svobodně vyjádřit touhu po návykové látce a hledat způsob, jak získat sebekontrolu nad svými emocemi a bažením.

Muzikoterapie

Muzikoterapii využíváme jako prostředek k novému prožití vlastního těla a hlasu. Prožitková terapie, která bez potřeby slov proniká hluboko do lidské mysli, uvolňuje a pomáhá navázat kontakt s vlastní tvořivostí a hravostí.

Meditace, relaxace, autogenní trénink

Psychická cvičení slouží k poznání a vzpamatování. Učí nás, jak žít vědomě, jak prožívat každý okamžik a vede k hlubšímu uvědomění a pochopení sebe sama. Meditační cvičení jsou prostředkem proti stresu a většině civilizačních chorob.

Nahoru