Upravit stránku

Nebojte se nám svěřit se svými problémy. Vše má řešení. V rámci ambulantního poradenství se dotýkáme důležitých životních témat. Naše ambulantní programy jsou unikátní a jedinečné. Jsou totižvytvářené na míru dle potřeb klienta a jeho problémů. Kromě léčebného působení a ozdravného účinku mají pevnou strukturu, řád, smysluplný základ a směr. Úspěšnost uzdravení je pod vedením našich terapeutů vyšší než 80 %.

Při intenzivních ambulantních programech řešíme hlavně tato témata

 • Závislost na návykových látkách a návykovém chování (alkohol, vztahy, návykové látky)
 • Stavy bezvýchodnosti
 • Lidské krize (rozvod, smrt blízkého)
 • Úzkosti, deprese a další psychická onemocnění
 • Alkoholismus blízkého člověka
 • Rodinné a partnerské poradenství
 • Problémy plynoucí ze spolužití s člověkem závislým na návykových látkách (spoluzávislost)
 • Dítě v rodině alkoholika
 • Dospělé děti alkoholika
 • Dospělé děti alkoholiků s bludnými kruhy minulosti

Čím jsou naše programy výjimečné

Při našich ambulantních intenzivních programech je velmi důležitá a podpůrná sebezkušenost terapeutů v oblasti závislostí.

Unikátní individuální terapeutické programy

Program Individual

Program Individual nabízí nadstandardní spolupráci klienta s terapeutem. Tento program tvoří řada terapeutických setkání, při nichž klient nalézá pochopení a uvědomění si problému. Postupně nalézá skutečné příčiny vzniku závislosti nebo nadužívání. Za svůj život převezme zodpovědnost a naučí se bránit recidivě. Objeví také svoji hodnotu, vnitřní sílu a potenciál. Klient dostává řešení na překonávání překážek a bloků. V případě potřeby má i telefonický kontakt s terapeutem.

Program Rodina

Uvědomujeme si, že závislost má vždy negativní vliv na děti a partnery. Vytvořili jsme proto speciální programy, které do péče o klienta zahrnují i péči o rodinu. Program Rodina představuje společná terapeutická setkání, terapie partnerů a nezátěžová péče o děti do 12 let, včetně řešení jejich potíží. Cílem je, aby si partneři a dětinenesli dále svá traumata, deprese a špatné návyky do života.


Pravidla našich programů

V Domě Moniky Plocové se spoléháme na jedinečné celistvé a velmi účinné programy pro překonání závislostí. Druh a cena programu se určují během první terapeutické schůzky. Součástí je projektivní terapeutická metoda Životní mapy, která odhaluje skutečné příčiny vzniku závislostí a dalších potíží. Dále probíhají terapeutická sezení zaměřená na prevenci, rodinné vztahy, smysl života, sociální poradenství nebo jóga.

Terapie u nás probíhají v rámci 1-2 hodin. Pokud jezdíte často do zahraničí a nemůžete k nám pravidelně na terapii docházet, je možné některá terapeutická setkání uskutečnit pomocí komunikačních technologií, jako je Skype, nebo po domluvě i telefonicky.

 

Ceník 

1. Hlubinné intenzivní programy

 • Komplexní hlubinný program 3 měsíce

          (nacházíme a řešíme příčiny užívání návykové látky, zpracování závislosti vedoucí k jejímu řešení,

          1x rodinná nebo partnerská terapie)

           Cena: 39 000,- Kč

 • Komplexní hlubinný program 6 měsíců

          (nacházíme a řešíme příčiny užívání návykové látky, zpracování závislosti vedoucí k jejímu řešení,

          prevence relapsu, metody udržení abstinence, změna náhledu vedoucí k

          otevření osobnostní změny a objevení nového smyslu života, rodinné a

          partnerské terapie dle potřeby 2-3 )

           Cena: 69 000,- Kč

 • Komplexní hlubinný program 12 měsíců

           (nacházíme a řešíme příčiny užívání návykové látky, zpracování závislosti vedoucí k jejímu řešení,

          prevence relapsu, metody udržení abstinence, změna náhledu vedoucí k

          otevření osobnostní změny a objevení nového smyslu života, dlouhodobé

          udržení abstinence, změna ososbnosti, koučink, mentoring, rodinné a

          partnerské terapie dle potřeby

      

2. Jednotlivé terapie a zvýhodněné balíčky

 • Terapie 60 min.

           Cena:  2 000,- Kč

 • Zvýhodněný balíček 6 hod./ 1 měs

           Cena: 11 000,- Kč

 • Zvýhodněný balíček 14 hod./ 2 měs

          Cena:  25 000,- Kč

 • Zvýhodněný balíček 20 hod./ 3 měs

           Cena: 35 000,- Kč

 

Upozornění

Vzhledem k naplánovanému časovému harmonogramu terapií je:

 • V případě odvolání terapie klientem v den terapie účtována cena v plné výši
 • V případě odvolání terapie den předem je účtováno 50 % z ceny za sezení
Nahoru