Aktivity následné péče jsou určeny pro vás, kteří jste podstoupili pobytovou terapii závislostí u nás (klienti DuMP) nebo ve státním ústavním zařízení (ostatní). Osobnostní posun a změna životního stylu, rozvinuté během terapeutického pobytu, je třeba po návratu do každodenního života podpořit pravidelným kontaktem v rámci aktivit následné péče. Významem těchto aktivit je pokračování vlastní práce na sobě v životě "venku".

Následná péče má svou velkou důležitost v procesu úzdravy, neboť díky ní se utužuje pevnost vlastní základny klienta pro dlouhodobou abstinenci. Následná péče probíhá formou skupinových terapií, individuálních terapií, rodinných a partnerských terapií, skupin pro spoluzávislé prospoluzávislé i formou absolventských pobytů.


Těší se na Vás naši terapeuti

Zdeněk a Monika

Vzhledem k  naplánovanému časovému harmonogramu terapíí je

  • v případě odvolání terapie klientem v den sezení účtována cena v plné výši
  • v případě odvolání terapie den předem je účtováno 50% z ceny za sezení