Upravit stránku

 

Branické Sanatorium Moniky Plocové má ve svém terapeutickém programu zařazeny i pohybové aktivity, mj. jiné i běh.

Když naši klienti nastupují léčbu v našem Sanatoriu, často se ptají, zda a v jaké frekvenci budou mít možnost vyjít mimo zdi či areál a jsou občas překvapeni tím, že se dozvědí, že samostatná vycházka mimo areál jim nebude umožněna s výjimkou jedné celodenní vycházky v posledním týdnu před ukončením léčby. Není to však tak, že by jim nebylo vůbec umožněno vyjít mimo areál Sanatoria, součástí programu jsou také minimálně 2x týdně vycházky spojené s drobnými nákupy, avšak tyto vycházky jsou skupinové a vždy pod vedení pověřeného pracovníka Sanatoria.

Kromě těchto vycházek však mají klienti možnost vyzkoušet různé typy pohybu v rámci Sanatoria, ať už je to je jízda na cyklistickém trenažeru či pohyb na eliptickém trenažeru či stepru, posilování s vlastním tělem či v letních nebo jarních měsících možnost míčových her (volejbal, fotbal apod.). Aktivitou, kterou jsme do našeho programu nově zařadili jako součást terapeutického programu a kterou naši klienti velmi vítají, je rovněž běh. Běháme po běžecké stezce v Braníku a Modřanech po dobu 1 hodiny a většinou za tuto dobu uběhneme mezi 5-7 kilometry a to v závislosti na fyzické kondici našich klientů. Netrháme ani nelámeme rekordy, jde nám o to, aby naši klienti ochutnali aktivitu, kterou nikdy nedělali nebo na ni v důsledku závislosti rezignovali a aby zjistili, že je možné i např. v situaci, kdy by dříve sáhli po láhvi alkoholu, návykových lécích, droze či by se věnovali jiné návykové látce či návykovému chování, dělat něco jiného. A to činnost, která nejen že prospívá jejich fyzickému zdraví, ale i zdraví duševnímu a přináší nové zážitky a příjemné pocity. Ne nadarmo někdo říká, že bez běhu nemůže být. Běh má totiž za následek to, že se v těle začnou uvolňovat endorfiny, „hormony štěstí“, a člověk, který běží, má pocit lehkosti, uvolněnosti a štěstí. Kromě toho má běh velmi blahodárný vliv na snížení únavy, špatnou náladu a v neposlední řadě i na zvýšení libida. Člověk, který běhá, je také v důsledku zvýšení imunity mnohem méně náchylný k nemocem, výrazně se snižuje sklon k závislostem či obezitě a samozřejmě se výrazně zlepšuje činnost kardiovaskulárního systému.

Není potřeba se snažit, a také to s našimi klienty neděláme, o co nejlepší čas či největší vzdálenost, v našem Sanatoriu je cílem terapie během poznání našich klientů, že jsou na světě věci a činnosti, které jim mohou dát mnohem více než látky, které užívali či chování, kterým žili a že je jen na nich, co si vyberou. Máme velkou radost, že většina našich klientů, která s námi běhá si do svého dalšího života místo dřívějšího závislého chování či užívání návykových látek zařazuje běh či jiný pravidelný pohyb.

Branické Sanatorium Moniky Plocové má ve svém terapeutickém programu zařazeny i pohybové aktivity, mj. jiné i běh.

Když naši klienti nastupují léčbu v našem Sanatoriu, často se ptají, zda a v jaké frekvenci budou mít možnost vyjít mimo zdi či areál a jsou občas překvapeni tím, že se dozvědí, že samostatná vycházka mimo areál jim nebude umožněna s výjimkou jedné celodenní vycházky v posledním týdnu před ukončením léčby. Není to však tak, že by jim nebylo vůbec umožněno vyjít mimo areál Sanatoria, součástí programu jsou také minimálně 2x týdně vycházky spojené s drobnými nákupy, avšak tyto vycházky jsou skupinové a vždy pod vedení pověřeného pracovníka Sanatoria.

Kromě těchto vycházek však mají klienti možnost vyzkoušet různé typy pohybu v rámci Sanatoria, ať už je to je jízda na cyklistickém trenažeru či pohyb na eliptickém trenažeru či stepru, posilování s vlastním tělem či v letních nebo jarních měsících možnost míčových her (volejbal, fotbal apod.). Aktivitou, kterou jsme do našeho programu nově zařadili jako součást terapeutického programu a kterou naši klienti velmi vítají, je rovněž běh. Běháme po běžecké stezce v Braníku a Modřanech po dobu 1 hodiny a většinou za tuto dobu uběhneme mezi 5-7 kilometry a to v závislosti na fyzické kondici našich klientů. Netrháme ani nelámeme rekordy, jde nám o to, aby naši klienti ochutnali aktivitu, kterou nikdy nedělali nebo na ni v důsledku závislosti rezignovali a aby zjistili, že je možné i např. v situaci, kdy by dříve sáhli po láhvi alkoholu, návykových lécích, droze či by se věnovali jiné návykové látce či návykovému chování, dělat něco jiného. A to činnost, která nejen že prospívá jejich fyzickému zdraví, ale i zdraví duševnímu a přináší nové zážitky a příjemné pocity. Ne nadarmo někdo říká, že bez běhu nemůže být. Běh má totiž za následek to, že se v těle začnou uvolňovat endorfiny, „hormony štěstí“, a člověk, který běží, má pocit lehkosti, uvolněnosti a štěstí. Kromě toho má běh velmi blahodárný vliv na snížení únavy, špatnou náladu a v neposlední řadě i na zvýšení libida. Člověk, který běhá, je také v důsledku zvýšení imunity mnohem méně náchylný k nemocem, výrazně se snižuje sklon k závislostem či obezitě a samozřejmě se výrazně zlepšuje činnost kardiovaskulárního systému.

Není potřeba se snažit, a také to s našimi klienty neděláme, o co nejlepší čas či největší vzdálenost, v našem Sanatoriu je cílem terapie během poznání našich klientů, že jsou na světě věci a činnosti, které jim mohou dát mnohem více než látky, které užívali či chování, kterým žili a že je jen na nich, co si vyberou. Máme velkou radost, že většina našich klientů, která s námi běhá si do svého dalšího života místo dřívějšího závislého chování či užívání návykových látek zařazuje běh či jiný pravidelný pohyb.

 

Nahoru