Upravit stránku

Mgr.Monika Plocová,adiktolog

Ředitelka sanatoria, vedoucí odborného týmu, terapeutka

"Pomáhám lidem překonat problémy, životní krize a závislosti. Otvírám v nich cestu do vlastního nitra, cestu k sobě.  Navádím je na nový způsob života bez úniků od sebe sama. Probouzím v nich smysl, stejně jako jsem ho kdysi probudila v sobě“.

V životě se setkávám s příběhy lidí. Tito lidé se dostali do životních problémů, mnoho z nich je začalo řešit alkoholem, návykovými léky, drogami či  jiným závislostním chováním. Kdysi jsem byla v kůži těchto lidí. Sama jsem bojovala se závislostí. Zdravý životní styl žiji osmnáctým rokem.  Deset let jsem pracovala v Psychiatrické léčebně Bohnice jako hlavní terapeutka na oddělení závislostí. Mám vysokoškolské vzdělání v oblasti speciální pedagogiky. Jsem uznaný  adiktolog, t.j. specialista v oboru léčby návykových nemocí. Založila jsem první soukromé pobytové sanatorium pro léčbu závislostí v Čechách - Dům Moniky Plocové (dnes Branické sanatorium Moniky Plocové). Jsem autorkou intenzivního terapeutického programu pro překonání závislosti v dělce 33 dní, zakladatelkou Branického sanatoria Moniky Plocové, jehož jsem ředitelkou a odbornou supervizorkou. Jsem vedoucí terapeut ambulantního centra pro překonání závislosti při Branickém sanatoriu. Napsala jsem 4 autentické knihy z oblasti závislostí, které dodávají lidem odvahu začít řešit svůj problém. Jsem žena, matka. Jsem člověk. Ráda pomůžu i Vám...


Bc.Martina Freimanová

Ředitelka pobytové části, vedoucí terapeutka

"Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod".

Vždy mě  lákala pedagogika. Tento obor se také stal mým celoživotním posláním. Už po střední škole jsem se začala věnovat pedagogické práci s dětmi na základní škole. Vedle této činnosti jsem působila na škole jako školní metodik primární prevence. Zajišťovala jsem specifickou prevenci formou programů primární prevence odborných zařízení, tak i nespecifickou s využitím svého vzdělání v zážitkové pedagogice. Po devíti letech této krásné práce mi život připravil novou výzvu. A já se jí chopila. Díky vlastní životní zkušenosti jsem se začala intenzivně zajímat o problematiku závislostí. Začala jsem pracovat s lidmi závislými na návykových  látkách. Už sedmým rokem v nich otvírám rozhodnutí změnit svůj život tak, aby v něm návykové látky nepotřebovali.  Během praxe jsem si doplnila vysokoškolské vzdělání. V týmu Moniky Plocové pracuji od samého počátku. Mojí specializací jsou individuální a skupinové terapie, prevence relapsu a lektorská činnost. Ráda organizuji tak, aby vše mělo svůj smysl, řád i systém.


Ing. Tomáš Böhm

Projektový manažer sanatoria, terapeut, kouč

„Jsem terapeut a kouč, běžec dlouhých tratí s vlastní zkušeností s bojem se závislostí. 

Původním povoláním jsem ekonom, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a postgraduálního studia na University of London. Ve svém životě jsem působil v různých pozicích (i těch nejvyšších) v českých i nadnárodních společnostech a státních institucích. 

Alkohol byl neodmyslitelnou součástí mého života. Neuvědomoval jsem si hloubku tohoto problému než přišla jasná zpráva z mého okolí. Přestaneš a pojedeme dál nebo nepřestaneš a je konec. Díky ambulantní léčbě, kterou jsem absolvoval v Domě Moniky Plocové a kterou jsem ukončil v roce 2015, jsem nyní člověk s jasnou hlavou stojící na svých vlastních nohách. Jsem absolventem kurzů koučinku rozvoje osobnosti.  

Od srpna 2017 pracuji jako terapeut a projektový manažer v Branickém sanatoriu Moniky Plocové. Při své práci používám i poetoterapii a jsem propagátorem pohybu, zejména v následném léčebném procesu.  Jsem velmi rád, že mohu své zkušenosti předávat dalším a pomoci také jim žít svobodný a plnohodnotný život.


Mgr. Anna Svobodová

Terapeutka

„Mám zkušenosti z obou břehů závislosti, dokážu tedy porozumět závislosti i prožívání blízkých. Svým příkladem bych chtěla dávat naději všem, co chtějí změnit svůj život, především tím, že si uvědomí svou vlastní hodnotu. Nepřežívat, ale prožívat. Dovolit si být šťastný, ale i smutný - to je život. Žit ho s láskou, láskou k sobě.“

V roce 2002 jsem dokončila studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.  Jsem maminka dvou malých dětí. Několik let jsem působila jako pedagog, následně jsem byla na mateřské dovolené.

V roce 2012 na přelomu září a října jsem prošla intenzivní terapií v pobytovém sanatoriu Dům Moniky Plocové. Od té doby žiji zdravým životem bez alkoholu a dalších návykových látek. Žít mě baví. V únoru 2013 nastoupila studium na Pražské psychoterapeutické fakultě (při PVŠPS). Letos studium ukončuji závěrečnou prací.

Od prosince 2015 působím v terapeutickém zařízení, Dům Moniky Plocové (dnes Branické sanatorium Moniky Plocové) jako terapeut a současně lektor. Snažím se klienty inspirovat, pomáhat jim v překonávání strachu z budoucnosti. Kladu důraz na zpracování příčin závislosti, prevenci relapsu a její dodržování.


Bc.Marcela Kulhavá

Terapeutka

„Život za to stojí!“

Mám vystudovanou sociální pedagogiku, ale psychologie mě bavila od mého mládí. Nyní docházím na psychodynamický výcvik, který dělám na škole psychosociálních studií. Dostala jsem šanci pracovat v Sanatorium Moniky Plocové, tato práce mě velice naplňuje. Pracuji zde jako denní terapeut. Předám klientům vše co vím a co umím, aby se dokázali postavili na vlastní nohy a žili v abstinenci.

Mé odhodlání k práci pramení z vlastní zkušenosti se spoluzávislostí. Pracovní zkušenosti mám z terapeutické komunity pro drogově závislé.

 


Ing. Zdeněk Vrubel

Terapeut

„Jsem terapeut s vlastní zkušeností. Byť bych svým příkladem a přístupem oslovil jednoho jediného klienta a navedl ho na cestu abstinence, pak vím, že má moje práce smysl.“

Zdravý život žiji od února 2014, kdy jsem absolvoval v Domě Moniky Plocové intenzivní pobytovou léčbu pro překonání závislosti včetně ambulantního doléčování. Počínaje školním rokem 2014/15 jsem nastoupil do celoživotního vzdělávání na Pražské psychoterapeutické fakultě.

Od března 2015 pracuji v soukromém sanatoriu Dům Moniky Plocové (dnes Branické sanatorium Moniky Plocové) jako terapeut. Potkávám lidi s různým stupněm a druhem závislosti a snažím se jim otevřít oči, aby viděli svět v barvách nezkreslených drogou, aby uchopili výzvu ke změně, kterou jim život předkládá. Je to výzva k novému kvalitnímu životu.

V ambulantním Centru Moniky Plocové se věnuji ambulantní péči se zaměřením na prevenci relapsu. Jsem vedoucím terapeutem programu následné péče.


Stanislav Titl

Terapeut, lektor metody Životní mapy

„Mám dvacetiletou osobní zkušenost s alkoholovou závislostí. Vždy bylo mé pití problematické a abnormální. Z bludného kruhu jsem se nemohl vymanit do té doby, než jsem učinil zásadní rozhodnutí: „Už nechci pít a udělám cokoliv, abych toho dosáhl."

Má chvíle rozhodnutí byla nejdůležitějším momentem mého života. Otevřel jsem se změnám. Pochopil jsem svou životní cestu pomoci lidem. Doplnil jsem si vzdělání. Žiju rád. Rád pomohu najít správnou cestu i Vám.


Soňa Sušánková

Terapeutka

„Žiju ráda…“

Jsem terapeutkou s vlastní zkušeností se závislostí. Abstinuji od roku 2009. V Domě Moniky Plocové (dnes Branickém sanatoriu Moniky Plocové), se věnuji pracovní terapii. Umím naslouchat a současné porozumět lidem, kteří se závislostí bojují. Původním povoláním jsem reklamní grafička. Kromě toho se celý život věnuji výtvarné činnosti a ruční práci. Ráda vytvářím věci nové, ráda kombinuji barvy. Během mých terapií klient poznává svou dávno zapomenutou, mnohdy i neobjevenou, tvořivost. A je tomu rád. V rámci celoživotního vzdělávání jsem v roce 2011 absolvovala kurz pracovníka v sociálních službách ve společnosti.


Milana Škrhová

Asistentka, koordinátorka, terapeutka

"Celý život pracuji s lidmi. Ráda se s lidmi setkávám, komunikuji, sdílím".

Jsem koordinátorkou aktivit, organizátorkou akcí a kontaktní terapeutkou. Také zajišťuji provozní záležitosti v Sanatoriu Moniky Plocové.

Jsem jakousi "mámou", která vám ráda uvaří kávu nebo čaj. Domluví s vámi vše potřebné, aby Vám bylo ve chvíli, kdy k nám přijdete, dobře.


Bronislava Odehnalová

Terapeutka

„Nikdy neříkej nikdy, tato slova vyslovuji s velkou pokorou.“

Jsem zdravotní sestra s 28 letou praxí.Jedna z pozic, které jsem vykonávala, byla práce v terénu, při které jsem se setkávala s klienty starší generace závislých na lécích i na alkoholu. Bohužel u těchto klientů bylo toto téma neřešené, protože ať už rodina, klient sám, nebo ošetřující lékař se tímto zabývat odmítali. Více jsem se o problematiku závislosti začala zajímat asi před čtyřmi lety. Dostala jsem příležitost se zařadit do týmu terapeutů v Sanatoriu Moniky Plocové. Díky tomu se setkávám s lidmi, kteří se odhodlali změnit svůj život. A to tak, aby ho žili, ne pouze přežívali. Vážím si proto každého, kdo se tak rozhodl.

Má osobní zkušenost se týká spoluzávislosti. Bohužel ne se šťastným koncem. Velice dobře si uvědomuji, že i já se mohu ocitnout v situaci, kdy budu potřebovat pomoc. Zabývám se přednáškovou činností a sdílím postřehy o spoluzávislosti.


Bc. Magdalena Soukupová

Noční terapeut

Pracovala jsem na psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice, kde jsem získala bohaté zkušenosti s klienty se závislostí na alkoholu a lécích.“

Původním povoláním jsem zdravotní sestra s 15-ti letou praxí. V Sanatoriu Moniky Plocové působím jako noční terapeut.


MUDr. Dušan Randák

Konzultant psychiatrie

Pan doktor je velmi lidský a cítím z něj opravdový zájem..." (Klientka M.)

MUDr. Randák je psychiatr, adiktolog, lektor a psychoterapeut. V rámci terapií s klienty odkrývá a vysvětluje psychiatrické souvislosti duše i těla ve vztahu k závislosti. Vede klienty k řešení příčin jejich vnitřní nerovnováhy, která vyústila do úniku k návykové látce či návykovému chování.


Alena Molnárová

Noční terapeut

„Jsem s vámi ráda...."

Celý život jsem pracovala jako zdravotní sestřička ve zdravotnických zaříženích. V rámci své praxe jsem pečovala o seniory, onkologocké pacienty a několik posledních let o klienty závislé na návykových látkách. Jsem ráda, že mohu i dále pomáhat právě lidem s problematikou závislosti v Sanatoriu Moniky Plocové. Ráda jsem svědkem procesu, jak "z bolesti roste krása", který mám možnost při své práci v Sanatoriu zažívat.


Nahoru