Upravit stránku

Mgr.Monika Plocová,adiktolog

Ředitelka sanatoria, ředitelka ambulantního centra, terapeutka 

"Pomáhám lidem překonat problémy, životní krize a závislosti. Otvírám v nich cestu do vlastního nitra, cestu k sobě.  Navádím je na nový způsob života bez úniků od sebe sama. Probouzím v nich smysl, stejně jako jsem ho kdysi probudila v sobě“.

V životě se setkávám s příběhy lidí. Tito lidé se dostali do životních problémů, mnoho z nich je začalo řešit alkoholem, návykovými léky, drogami či  jiným závislostním chováním. Kdysi jsem byla v kůži těchto lidí. Sama jsem bojovala se závislostí. Zdravý životní styl žiji sedmnáctým rokem.  Deset let jsem pracovala v Psychiatrické léčebně Bohnice jako hlavní terapeutka na oddělení závislostí. Mám vysokoškolské vzdělání v oblasti speciální pedagogiky. Jsem uznaný  adiktolog, t.j. specialista v oboru léčby návykových nemocí. Založila jsem první soukromé pobytové sanatorium pro léčbu závislostí - Dům Moniky Plocové. Jsem autorkou intenzivního terapeutického programu pro překonání závislosti v dělce 33 dní, zakladatelkou Branického sanatoria Moniky Plocové, jehož jsem ředitelkou a odbornou supervizorkou. Jsem vedoucí terapeut ambulantního centra pro překonání závislosti při Branickém sanatoriu. Napsala jsem 4 autentické knihy z oblasti závislostí, které dodávají lidem odvahu začít řešit svůj problém. Jsem žena, matka. Jsem člověk. Ráda pomůžu i Vám...


Stanislav Titl

Terapeut, lektor metody Životní mapy

„Mám dvacetiletou osobní zkušenost s alkoholovou závislostí. Vždy bylo mé pití problematické a abnormální. Z bludného kruhu jsem se nemohl vymanit do té doby, než jsem učinil zásadní rozhodnutí: „Už nechci pít a udělám cokoliv, abych toho dosáhl."

Má chvíle rozhodnutí byla nejdůležitějším momentem mého života. Otevřel jsem se změnám. Pochopil jsem svou životní cestu pomoci lidem. Doplnil jsem si vzdělání. Žiju rád. Rád pomohu najít správnou cestu i Vám.


Ing. Tomáš Böhm

Projektový manažer sanatoria, terapeut, kouč

„Jsem terapeut a kouč, běžec dlouhých tratí s vlastní zkušeností s bojem se závislostí. 

Původním povoláním jsem ekonom, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a postgraduálního studia na University of London. Ve svém životě jsem působil v různých pozicích (i těch nejvyšších) v českých i nadnárodních společnostech a státních institucích. 

Alkohol byl neodmyslitelnou součástí mého života. Neuvědomoval jsem si hloubku tohoto problému než přišla jasná zpráva z mého okolí. Přestaneš a pojedeme dál nebo nepřestaneš a je konec. Díky ambulantní léčbě, kterou jsem absolvoval v Domě Moniky Plocové a kterou jsem ukončil v roce 2015, jsem nyní člověk s jasnou hlavou stojící na svých vlastních nohách. Jsem absolventem kurzů koučinku rozvoje osobnosti.  

Od srpna 2017 pracuji jako terapeut a projektový manažer v Branickém sanatoriu Moniky Plocové. Při své práci používám i poetoterapii a jsem propagátorem pohybu, zejména v následném léčebném procesu.  Jsem velmi rád, že mohu své zkušenosti předávat dalším a pomoci také jim žít svobodný a plnohodnotný život.


Milana Škrhová

Asistentka, koordinátorka, terapeutka

"Celý život pracuji s lidmi. Ráda se s lidmi setkávám, komunikuji, sdílím".

Jsem koordinátorkou aktivit, organizátorkou akcí a kontaktní terapeutkou. Také zajišťuji provozní záležitosti v Sanatoriu Moniky Plocové.

Jsem jakousi "mámou", která vám ráda uvaří kávu nebo čaj. Domluví s vámi vše potřebné, aby Vám bylo ve chvíli, kdy k nám přijdete, dobře.


Nahoru