Mgr.Monika Plocová,adiktolog

Ředitelka sanatoria, ředitelka ambulantního centra, terapeutka 

"Pomáhám lidem překonat problémy, životní krize a závislosti. Otvírám v nich cestu do vlastního nitra, cestu k sobě.  Navádím je na nový způsob života bez úniků od sebe sama. Probouzím v nich smysl, stejně jako jsem ho kdysi probudila v sobě“.

V životě se setkávám s příběhy lidí. Tito lidé se dostali do životních problémů, mnoho z nich je začalo řešit alkoholem, návykovými léky, drogami či  jiným závislostním chováním. Kdysi jsem byla v kůži těchto lidí. Sama jsem bojovala se závislostí. Zdravý životní styl žiji sedmnáctým rokem.  Deset let jsem pracovala v Psychiatrické léčebně Bohnice jako hlavní terapeutka na oddělení závislostí. Mám vysokoškolské vzdělání v oblasti speciální pedagogiky. Jsem uznaný  adiktolog, t.j. specialista v oboru léčby návykových nemocí. Založila jsem první soukromé pobytové sanatorium pro léčbu závislostí - Dům Moniky Plocové. Jsem autorkou intenzivního terapeutického programu pro překonání závislosti v dělce 33 dní, zakladatelkou Branického sanatoria Moniky Plocové, jehož jsem ředitelkou a odbornou supervizorkou. Jsem vedoucí terapeut ambulantního centra pro překonání závislosti při Branickém sanatoriu. Napsala jsem 4 autentické knihy z oblasti závislostí, které dodávají lidem odvahu začít řešit svůj problém. Jsem žena, matka. Jsem člověk. Ráda pomůžu i Vám...


Stanislav Titl

Terapeut, lektor metody Životní mapy

„Mám dvacetiletou osobní zkušenost s alkoholovou závislostí. Vždy bylo mé pití problematické a abnormální. Z bludného kruhu jsem se nemohl vymanit do té doby, než jsem učinil zásadní rozhodnutí: „Už nechci pít a udělám cokoliv, abych toho dosáhl."

Má chvíle rozhodnutí byla nejdůležitějším momentem mého života. Otevřel jsem se změnám. Pochopil jsem svou životní cestu pomoci lidem. Doplnil jsem si vzdělání. Žiju rád. Rád pomohu najít správnou cestu i Vám.


Ing. Zdeněk Vrubel

Terapeut

„Jsem terapeut s vlastní zkušeností.Byť bych svým příkladem a přístupem oslovil jednoho jediného klienta a navedl ho na cestu abstinence, pak vím, že má moje práce smysl.“

Zdravý život žiji od února 2014, kdy jsem absolvoval v Domě Moniky Plocové intenzivní pobytovou léčbu pro překonání závislosti včetně ambulantního doléčování. Počínaje školním rokem 2014/15 jsem nastoupil do celoživotního vzdělávání na Pražské psychoterapeutické fakultě.

Od března 2015 pracuji v soukromém sanatoriu Dům Moniky Plocové (dnes Branické sanatorium Moniky Plocové) jako terapeut. Potkávám lidi s různým stupněm a druhem závislosti a snažím se jim otevřít oči, aby viděli svět v barvách nezkreslených drogou, aby uchopili výzvu ke změně, kterou jim život předkládá. Je to výzva k novému kvalitnímu životu

V ambulantním Centru Moniky Plocové se věnuji ambulantní péči se zaměřením na prevenci relapsu. Jsem vedoucím terapeutem programu následné péče.


Milana Škrhová

Asistentka, koordinátorka, terapeutka

"Celý život pracuji s lidmi. Ráda se s lidmi setkávám, komunikuji, sdílím".

Jsem koordinátorkou aktivit, organizátorkou akcí a kontaktní terapeutkou. Také zajišťuji provozní záležitosti v Sanatoriu Moniky Plocové.

Jsem jakousi "mámou", která vám ráda uvaří kávu nebo čaj. Domluví s vámi vše potřebné, aby Vám bylo ve chvíli, kdy k nám přijdete, dobře.