Překonání závislosti a návrat do běžného života se může stát náročným procesem. Každý z nás je rozdílný a má za sebou jiné problémy. A každý potřebuje jiný čas k zotavení a k psychickému vyrovnání.  

Pro všechny tyto důvody je při léčbě psychické závislosti dobré vyhledat pomoc, která nám v době životních krizí poskytne požadované útočiště. V sanatoriu Dům Moniky Plocové vám rádi věnujeme potřebnou péči vedoucí k udravení a odbornou pomoc i v těch nejtěžších chvílích.

Naše sanatorium

Soukromé sanatorium Dům Moniky Plocové není obyčejným pracovištěm. Nabídneme vám komplexní odborné terapeutické služby v oblasti nejrůznějších závislostí a pomůžeme vám z nich nalézt cestu ven. Společně také zjistíme, proč se u vás závislost rozvinula. Naše programy probíhají pobytovou i ambulantní formou podle vašich potřeb.

Kdy vyhledat odbornou pomoc?

  • Při závislostech – závislost je nemocí duše i těla. Lidé si však mnohdy neuvědomují, že za závislostmi stojí i jiné problémy, které dosud neřešili.
  • Pokud máte v rodině někoho blízkého, kdo potřebuje pomoc – znáte někoho ve vašem okolí, kdo trpí duševní nemocí či závislostí? Pokusíme se s tohoto bludného kruhu najít cestu ven.
  • Při poruchách prožívání – tyto poruchy mohou být příčinou vzniku psychických i somatických onemocnění. Můžeme je pozorovat, když žijeme tak, jak ve skutečnosti nechceme. Proto je nutné co nejdříve nahradit nefunkční vzorce našeho chování novými. S tím vám rádi pomůžeme.

Psychické problémy mohou číhat všude. Poskytneme vám proto pomoc při nejrůznějších závislostech na alkoholu, návykových látkách, při patologickém hráčství i při dalších těžkých chvílích. Vyhledat nás však můžete i tehdy, když se u vás objevila závislost na sociálních sítích, vztazích i při dalších typech závislostního chování.

Proč nám důvěřovat?

V našem sanatoriu nabízíme terapeutické pobyty spojené s poradenstvím a individuálním přístupem. Opuštěním sanatoria však nemusí naše spolupráce skončit, rádi pomůžeme i vaší rodině či partnerovi a poskytneme vám i následnou péči. Používáme osvědčené postupy a terapie. Náš zdravotnický program nabízíme během celého roku.

Co je vlastně závislost?

Každý z nás si představujeme závislost možná trochu jinak. A mnohdy si někdo ani neuvědomuje, že jde o problém, který je třeba řešit. Závislost je stav, kdy je někdo podmíněn okolností či situací, kterou potřebuje ke své existenci. Velice často závislost vzniká tím, že nám v životě nahrazuje něco jiného a přináší únik z reality.

Neřešené problémy se nevytratí, naopak rostou. Nabalují na sebe problémy další a vzniká tak bludný kruh. S konzumací návykové látky nebo žitím v okleštění návykového chování se problémy dvojnásobí. V rámci léčebného programu 33 dní se společně s klientem dostáváme k jádru problémů, od kterých uniká k návykové látce nebo návykovému chování. Můj přístup je odlišný od přístupu psychiatrických léčeben, i když obsahuje některé jeho systémové prvky.
Monika Plocová, terapeutka