Upravit stránku

Rodinné a partnerské poradenství

Rodinu vnímáme jako důležitý celek, který má sám o sobě i pro každého jejího člena zvlášť nenahraditelnou hodnotu a hluboký význam. Chování a prožíváníjednotlivých členů rodiny se vzájemně prolíná, propojuje i střetává. Jeden ovlivňuje v přímém i nepřímém kontaktu druhého.

Změna chování jednoho blízkého člena rodiny zákonitě způsobí potřebu změny v chodu celého rodinného systému. Pod změnou chování jejich blízkého jsou často ukryty jeho vlastní problémy i neřešené problémy v rámci rodiny, které mu způsobují bolest. Ta pak často vyústí do různých podob jeho prožívání – nespokojenosti, vyprahlosti, nevěře, úzkosti, deprese, útěku k návykové látce, osobnostní krizi atd.

Aby byla rodina i nadále funkční, je důležité, aby se ostatní členové rodiny pokusili nahlédnout na problém, který prožívá jejich blízký člověk. Někdy stačí obyčejné naslouchání a ochota přijmout jeho problém i změnu, kterou na sobě potřebuje udělat.

Trápení či nemoc jednoho člena rodiny je onemocněním rodiny celé. Tímto způsobem přistupujeme k řešení  problémů. Záleží nám na zachování rodiny, její vzájemné komunikaci a schopnosti fungovat, jako celek. Neznamená to, že rodina bude řešit problém za klienta, ale může ho podpořit, pochopit, poskytnout mu bezpečí pro jeho úzdravu.

Pracujeme s rodinami v rámci rodinných poradenství a terapií.

S čím vám pomůžeme?

Pomůžeme vám s řešením:  vztahových problémů, zvládání existenciálních zásahů do rodiny, krizových situací v rodině, závislost člena rodiny na návykové látce 


Máte problém? Zkontaktujte nás. Rádi se vám budeme věnovat

Vzhledem k  naplánovanému časovému harmonogramu terapíí je

  • v případě odvolání terapie klientem v den terapie účtována cena v plné výši
  • v případě odvolání terapie den předem je účtováno 50% z ceny  za sezení   

Nahoru