Upravit stránku
ROKVZDĚLÁNÍ a PRAXE
2001 - 2003Studium Pražská psychoterapeutická fakulta
2001 - 2002Sebezkušenostní výcvikové semináře - arteterapie
2003Sebezkušenostní seminář v etikoterapii
2007Sebezkušenostní výcvik v hagioterapii
2001 - 2010Odborný pracovník v PL Bohnice - terapeut
2004 - 2007Odborný terapeut hepatologického zařízení REMEDIS s.r.o. - (terapeutické vedení drogově závislých klientů, nízkoprahové zařízení)
2007Spoluzakladatelka o.s. ALMA FEMINA
2008Spoluautorka projektu Centrum služeb následné péče pro ženy
2009 - 2010Vedoucí terapeutka Centra služeb následné péče pro ženy ALMA, vedoucí terapeutka centra
2008Studium VŠ - obor Speciální pedagogika a vychovatelství
2010Přiznání způsobilosti specializace ADIKTOLOGA (MZČR) - t.j. specialista v oboru léčby návykových nemocí
2010Sebezkušenostní výcvik Krizové intervence - systemický přístup
2010Autorka odborného terapeutického systému pro překonání závislosti Dům na cestě k abstinenci
2011Zakladatelka, odborná manažerka, vedoucí terapeutka - Dům Emblema
2011Ředitelka Domu abstinence v Janově nad Nisou
2012Zakladatelka, ředitelka soukromého sanatoria Dům Moniky Plocové, první soukromé sanatorium pro léčbu závislostí
2012Udělení Bc. - VŠ speciální pedagogika a vychovatelství
2013Výcvikové semináře v systemických konstelacích pod vedením Jana Bílého
2015Udělení Mgr. - VŠ obor Speciální pedagogika
2015 Zakladatelka ambulaního soukromého zařízení Centrum Moniky Plocové, ředitelka centra
2016Zakladatelka Branického sanatoria Moniky Plocové - propojení pobytové a ambulantní léčby, vztahový a rodinný terapeut, osobní praxe, 17 let abstinence, 15 let praxe v oblasti závislostí a vztahů

Spisovatelská činnost

Ostatní činnosti

V roce 2010 jsem spoluzaložila Dům Emblema, Ždírec, kde jsem začala uplatňovat svůj léčebný systém Dům na cestě k abstinenci. Zavedla a řídila jsem zde odbornou část léčby.

V květnu 2010 jsem z domu Emblema odešla za svou potřebou lépe a účiněji uplatňovat své léčebné formy práce. Od května 2010 nemám s žádnými aktivitami tohoto domu nic společného.

Nahoru