Upravit stránku

Pobytový terapeutický program 33 dní

Specifikem tohoto programu je intenzivní individuální přístup ke klientům a intenzivní terapeutický program. Systém 33 denního  režimu dává klientům možnost hlubokého intenzivního prožitku, který v kombinaci s 33 denním pobytem v harmonickém prostředí mimo domov, předkládá klientům šanci změnit svou osobnost. Nabízí jim možnost vytvořit si nový životní styl, kde už alkohol nebude mít své místo.

Pilířem pobytu je pravidelná individuální a skupinová terapie, která probíhá ve vzájemné rovnováze. Tuto prioritu umožňuje malý počet členů léčebné komunity, který je do 8 klientů.

Terapeutický pobyt      2.710,- Kč / den včetně stravy

 

Pobytový terapeutický program 33 + 

Tento program skýtá klientům možnost prodloužení terapeutického pobytu 33 dní o další dny dle vlastních potřeb a možností. Tento typ programu poskytuje klientům delší časový úsek pro práci na sobě a osvojení si nových návyků. 

Terapeutický pobyt

 2.710,- Kč / den, po 33 dnech každý další den                2.510,- Kč / den včetně stravy


Další terapeutické programy vytvoříme s klientem na míru dle jeho potřeb.

Na všechny typy programů navazuje program následné péče, který je vytvořen pro každého klienta individuálně dle jeho potřeb s ohledem na dlouhodobé udržení abstinence.

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Nahoru