Upravit stránku

Kč Ceník terapeutických pobytů

Pobytový terapeutický program 33 dní

Specifikem tohoto programu je intenzivní individuální přístup ke klientům a intenzivní terapeutický program. Systém 33 denního  režimu dává klientům možnost hlubokého intenzivního prožitku, který v kombinaci s 33 denním pobytem v harmonickém prostředí mimo domov, předkládá klientům šanci změnit svou osobnost. Nabízí jim možnost vytvořit si nový životní styl, kde už alkohol nebude mít své místo.

Pilířem pobytu je pravidelná individuální a skupinová terapie, která probíhá ve vzájemné rovnováze. Tuto prioritu umožňuje malý počet členů léčebné komunity, který je do 8 klientů.

Terapeutický pobyt       2.710,- Kč / den včetně stravy

 

Pobytový terapeutický program 33 + 

Tento program skýtá klientům možnost prodloužení terapeutického pobytu 33 dní o další dny dle vlastních potřeb a možností. Tento typ programu poskytuje klientům delší časový úsek pro práci na sobě a osvojení si nových návyků.

Terapeutický pobyt 

 2.710,- Kč / den, po 33 dnech každý další den                2.510,- Kč / den včetně stravy

 

Další terapeutické programy vytvoříme s klientem na míru dle jeho potřeb. 

Na všechny typy programů navazuje program následné péče, který je vytvořen pro každého klienta individuálně dle jeho potřeb s ohledem na dlouhodobé udržení abstinence.

Stacionární terapeutický program 28 dní

Na stacionář navazuje program následné péče, který je vytvořen pro každého klienta individuálně dle jeho potřeb s ohledem na dlouhodobé udržení abstinence.

Stacionární program nedoporučuju u závislosti na tvrdých drogách (pervitin, heroin atd.), marihuaně a dále u rozvinutých forem závislosti na alkoholu a lécích.
Terapeutický pobyt  2.210,- Kč / den včetně stravy

 

  • Na všechny typy programů navazuje program následné péče, který je vytvořen pro každého klienta individuálně dle jeho potřeb s ohledem na dlouhodobé udržení abstinence.

Nahoru